Elon vinner jätteavtal med allmännyttan

Elon-Nykoping

Elon meddelar att det nu står klart att de vunnit fastighetsbranschens största affär, gällande installation och service av vitvaror till de kommunala bostadsbolagen. Avtalet är på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. En viktig konkurrensfördel för Elon är närvaron i hela landet, med över 350 butiker och ett rikstäckande nätverk av installatörer, anger företaget.

– Elon har en unik närvaro i hela Sverige och vi har kunniga och serviceinriktade medarbetare med lång erfarenhet. Den här typen av tjänster kompletterar våra butiker på ett bra sätt, genom att stärka vår närvaro i det omkringliggande samhället, säger Jessica Söderlindh, Affärsområdesansvarig B2B på Elon.

Det är Husbyggnadsvaror HBV Förening som genomfört den offentliga upphandlingen av installation och service av vitvaror hos de kommunala bostadsbolagen i Sverige. Husbyggnadsvaror HBV är en medlemsägd inköpsförening med 352 medlemmar, framförallt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner, som tillsammans förvaltar cirka 850 000 lägenheter.

– De kommunala bostadsbolagen har en otroligt viktig roll i samhället och har behov av partners som delar deras engagemang och vision. Våra medarbetare är vana vid att hjälpa människor i vardagen och nu får vi en möjlighet att nå ut med vår expertis till en stor del av Sveriges befolkning, säger Jessica Söderlindh.

Elon berättar  att man utvecklats starkt det senaste året, med flera nya partnerskap och utveckling av tjänster. Målet är att bli ännu mer relevanta i svenskarnas vardag. Det nya avtalet är ett viktigt led i den utvecklingen.

– Vi verkar på en marknad som är i ständig förändring och vi lägger stort fokus på att ständigt utveckla våra tjänster och hitta nya sätt att nå ut med vår expertis. Många medarbetare har redan hört av sig och berättat hur stolta de är över att vi fått detta hedersuppdrag, säger Stefan Lebrot, VD på Elon.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone