Energimyndigheten: EPREL är ännu inte publik

EPREL-videobild

Energimyndigheten meddelade i sitt nyhetsbrev den 4 oktober att EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) blir en smula försenat. Planen var att informationen i databasen skulle bli synlig för marknadskontrollmyndigheter, och den publika delen skulle bli synlig för offentligheten, i augusti 2019.

Nu meddelar Energimyndigheten att marknadskontrollmyndigheter inom kort kommer att få tillgång till den information som företagen laddat upp i databasen, men allmänheten får vänta då den publika ingången till EPREL inte blir tillgänglig förrän i mitten av 2020.

Det är obligatoriskt för alla leverantörer inom EU, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om produkter som omfattas av energimärkningskrav i databasen EPREL.

Mer information om EPREL finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone