Ett år med nya kassalagen för e-handlare

APPLiA-Europe_sheetV

För nästan exakt ett år sedan infördes den nya kassalagen som ämnade att lyfta upp direktbetalning och flytta ner kreditalternativ i e-handelskassorna hos webshopsföretagen. Lagen föreskriver att kreditalternativ – som till exempel faktura – inte får listas först eller på annat sätt lyftas fram när det kommer till betalningsalternativ i e-handeln. Tanken med detta var att minska svenskarnas skuldsättning, men denna lag har varit ifrågasatt om det i verkligheten var rätt lösning för att åstadkomma detta.

Tillsyn av Finansinspektion och Konsumentverk
Nu rapporterar Finansinspektionen (FI) efter en tillsynsscreening att lagen gett effekt. I alla fall gällande att e-handlarna nu i stort följer den nya lagen, huruvida skuldsättningen minskat framgår ej.

Finansinspektionen har kartlagt hur de fem dominerande leverantörerna av kassalösningar i e-handeln har anpassat sig till regelverket. Myndigheten har även kikat på hur de 100 största e-handlarna i Sverige presenterar sina betalningssätt.

Utvärderingen visar att betaltjänstleverantörerna har anpassat sig till de nya reglerna. Samtidigt visade kartläggningen att nästan en fjärdedel av kassalösningarna hos de 100 största e-handelsplatserna inte följde lagens krav, skriver Finansinspektionen.

Efter att Finansinspektionen och Konsumentverket gjort tillsyn hos e-handlarna så ändrades dock denna siffra drastiskt. Andelen sjönk till en tiondel efter FI:s och Konsumentverkets tillsynsundersökningar.

Andelen direktbetalningar har ökat marginellt
Enligt statistik som FI tagit del av så ska också direktbetalningarna ha ökat under det senaste året. Därutöver visar statistik från de största betaltjänstleverantörerna av kassalösningar att andelen direktbetalningar har ökat marginellt i förhållande till kreditköpen, vilket kan vara en effekt av den nya lagen.

Kritik mot kassalagen
Sedan lagen först presenterades har kritikerna lyft fram att just faktura dock har sina fördelar, till exempel när det kommer till säkerhet. Konsumenten behöver helt enkelt inte betala något förrän varan faktiskt har levererats.

Nu får de som förespråkat faktura i säkerhetssyfte vatten på sin kvarn. Försäkringsbolaget If Skadeförsäkring rekommenderar nämligen just faktura till allmänheten när det kommer till betalningar på nätet.

De uppmanar kunder att vara försiktiga med hur man lämnar ut sitt personnummer och kreditkortsnummer. Uppmaningen innehåller också en rekommendation att hellre välja fakturabetalning före förskottsbetalning med kreditkort när man handlar på nätet.

If sammanställde nyligen bedrägeristatistik från Brå och kunde då konstatera att annonsbedrägerier blir allt vanligare. Informationen är baserad på den anmälda brottsligheten under det första halvåret 2021.

Nätbedrägerier ökar
Brå konstaterar bland annat att anmälningarna som rör annonsbedrägerier ökade med 53 procent det första halvåret i år. Annonsbedrägerier går ut på att någon utger sig för att marknadsföra och sälja en viss vara men när betalningen väl har skett får mottagaren en annan vara eller ingen leverans över huvud taget.

Den tekniska utvecklingen har öppnat för nya möjligheter att begå brott. I takt med ökad internetanvändning, till exempel mer e-handel, har tjuvarna blivit mer aktiva på nätet – de har också ställt om till det digitala.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone