Ett gammalt kylskåp = 1000 mil med bil

Elkjop-Kylskap_Bil

Något av det bästa du kan göra för klimatet är att återvinna gamla frysar och kylskåp, meddelar Elkjøp, och berättar att när elektronikprodukter går sönder, eller har nått slutet av sin livscykel, ska de återvinnas.

Idag samlas merparten av nyttjade vitvaror in till återvinning, och ungefär 85 procent av materialet i ett kylskåp kan återvinnas, anger Elkjøp, och förklarar att KFK-gaserna i isolering och kylkretsar tas omhand föratt undvika utsläpp, medan resten av kylskåpet mals ner i småbitar – plast och metall separeras och går vidare till produktion av nya produkter.

Elkjøp berättar att de varje år samlar in mer än 27 miljoner kilo konsumentelektronik i hela Norden.

– När du beställer ett nytt kylskåp eller en ny frys kan du också beställa hämtning av det gamla. Då tar vi det med oss och levererar det till vår samarbetspartner som ser till att det behandlas på korrekt sätt för minsta möjliga miljöpåverkan och max resursutnyttjande. Gamla vitvaror kan också levereras till butiker, men det är viktigt att de levereras under butikens öppettider, säger Christian Hole, försäljningschef för vitvaror på Elkjøp Norge.

Försäljningschefen påpekar att vitvaror och annat elektronikavfall som ställs utanför Elkjøps varuhus då butikerna inte är öppna ofta blir stulna eller isärplockade.

Även om dagens kylskåp ofta ser nästan likadana ut som kylskåp från 80- och 90-talet har det skett mycket på insidan, berättar Elkjøp, och förklarar att dagens kylskåp förbrukar mindre ström, är mindre skadliga för miljön och håller maten färsk längre. Ett gammalt kylskåp behöver betydligt mycket mer ström än ett nytt, och ett 20-30 år gammalt kylskåp förbrukar ungefär 1000-1500 kWh medan ett nytt kylskåp förbrukar mindre än 400 kWh, enligt Elkjøp.

– Många blir mer och mer benägna att reducera matsvinn och kasta mindre mat. Det tycker vi är jättebra! Moderna kylskåp har en rad smarta lösningar som gör att maten håller sig färsk tre gånger längre än i gamla kylskåp. Fläktar som återställer temperaturen snabbt efter det att dörrenvarit öppen, olika temperaturzoner och bättre styrning av luftfuktigheten i kylskåpet är alla exempel på saker som hjälper till att bevara maten bättre. Det är bra för miljön – och för plånboken, säger Christian Hole.

KFK-gaser
KFK-gaser, eller klorfluorkarboner (även kända som Freon) är en sorts gaser som bryter ner ozonlaget när de når atmosfären. Fram till 1990-talet var de vanligt förekommande i kylskåp, frysar och andra kylprodukter. På grund av miljöfaran vid utsläpp av KFK-gaser blev de förbjudna att använda i kylskåp och frysar. Har du ett kylskåp som är från 1993 eller äldre är risken stor att det innehåller KFK-gaser. Då är det extra viktigt att det skickas in för säker behandling. Utsläpp av KFK-gasen från ett enda kylskåp motsvarar koldioxidutsläpp från 1000 mils bilkörning, anger Elkjøp.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone