Ett steg i rätt riktning för RUT-avdraget

Elgiganten-Rutavdraget

Den 1 juli började de nya reglerna för RUT-avdrag gälla i Sverige. Samma dag släppte Elgiganten sin rapport om tekniskt utanförskap. Regeringens nya regler gällande förhöjt rutavdrag kan komma att ha en betydande roll för alla de som på något sätt lever i tekniskt utanförskap, menar Elgiganten.

Digitalt utanförskap, det vill säga; “digitala skillnader” uppstår när vissa människor kan använda sig av teknik och digitala tjänster medan andra inte kan det, förklarar Elgiganten, och berättar att även om tekniken ger oss fantastiska möjligheter, har inte alla möjligheten att hänga med i utvecklingen. Allteftersom ny teknik introduceras på marknaden växer sig klyftorna i samhället större.

Enligt Skatteverket har Regeringen beslutat att RUT-avdraget för personer mellan 18 och 64 år ska höjas från 25000 kronor per år till 50000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50000 kronor per år i RUT-avdrag. Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50000 kronor per år i RUT-avdrag.

– Majoriteten av de som köper RUT-berättigade tjänster på Elgiganten är äldre människor, men det är inte bara dem som lever i tekniskt utanförskap. Vi har väldigt många kunder idag mellan 18-64 som är i stort behov av att få igång sitt internet hemma. Det höjda RUT-avdraget är ett mycket bra tilltag av regeringen för att se till att vi ökar digitaliseringen i samhället, säger Jimmy Charlez, Commercial Services manager på Elgiganten.

Den 2 juni 2017 började Elgiganten med RUT-tjänster genom sitt koncept Hemtekniker, vilket nu är uppe i en takt på 5000 tjänster årligen. Elgigantens koncept Hemtekniker innebär att man får hjälp och installation i hemmet – en tekniker kopplar upp de önskade produkterna mot internet och sedan håller teknikern även en utbildning om produkten och hur den kan användas, förklarar företaget. I Elgigantens rapport Tekniktrubbel 2019 framgår det att 38 procent av svenskarna har elektroniska produkter som har funktioner som de inte vet hur man använder. Genom att nyttja rätten till RUT-avdrag kan man se till att man faktiskt kan använda de funktionerna som man betalt för, förklarar företaget.

– Vi har många tjänster på Elgiganten, av de totalt 300 tjänster som vi erbjuder är ett 50-tal RUT-avdragsberättigade. Trots att alla tjänster vi erbjuder inte är RUT-berättigade är vi ändå en stor aktör på marknaden för RUT-tjänster. Som vi upplever det idag är våra RUT-berättigade tjänster väldigt uppskattade bland våra kunder, men vi tror att fler skulle behöva ha information om vad för slags hjälp de kan få till ett reducerat pris, som RUT-avdraget faktiskt möjliggör, säger Jimmy Charlez.

För att få ta del av RUT-avdraget behöver man vara över 18 år gammal och betala skatt i Sverige. Man behöver inte vara bostadsägare för att kunna utnyttja RUT-avdraget, men man måste bo i bostaden där tjänsten utförs. Man betalar 50 procent av arbetskostnaden som är RUT-berättigad, företaget man anlitat söker sedan ersättning och utbetalning för RUT-avdraget från Skatteverket. Som kund behöver man inte göra mer än att meddela tjänsteföretaget att man önskar använda RUT-avdraget och sedan se till att betala fakturan i tid.

– Det är otroligt många som inte känner till hur de kan nyttja RUT-avdraget, vilket betyder att vi har möjlighet att kunna hjälpa de människorna och att de har möjlighet att kunna få ta del av det här avdraget. Med det höjda RUT-avdraget kommer nu ännu fler få chansen att ta del av den magiska världen av teknik, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone