Fack vill förbjuda gratis frakt för e-handlare

Pixabay-Delivery

I tidningen Svenska Dagbladet kunde man den 2 november läsa att Handels, Seko och Transport vill förbjuda gratis frakt i e-handeln, och införa en lagstadgad avgift för frakt till kund och returer.

Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas förbund, Gabriella Lavecchia, ordförande Seko och Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet, skriver bland annat “För att hävda sig i konkurrensen marknadsför många näthandlare erbjudanden om snabb och gratis frakt. I en färsk rapport visar vi, fackförbunden Handels, Transport och Seko, att e-handelns utveckling i många fall har lett till ökat utnyttjande av arbetstagare, mer övervakning och försämrad arbetsmiljö. Tillväxten har också bidragit till ökade klimatutsläpp och ett ohållbart resursutnyttjande som riskerar att stjälpa Sveriges klimatomställning.”

De berättar att enligt deras rapport erbjuder 74 procent av de undersökta företagen gratis frakt och nästan hälften av de “rena” e-handelsföretagen erbjuder gratis returer. Vidare skriver de att e-handeln har potential att vara en förhållandevis miljövänlig form av handel, förutsatt att många privata shoppingresor med bil ersätts med mer effektiva och samordnade transporter som körs på fossilfria drivmedel, men att e-handeln i dag är mycket långt ifrån att uppnå den potentialen.

De menar att transporter måste ske effektivt och samordnat, utan fossila bränslen, samt att arbetsmiljön och arbetsvillkoren måste vara goda för att anställda inte ska slitas ut – och föreslår följande:
* Införande av en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer, i syfte att minska överkonsumtion och onödigt frekventa beställningar och returer samt förebygga osund konkurrens.
* Offentlig genomlysning av social och miljömässig hållbarhet i e-handelns logistikkedjor för att samla fördjupad kunskap om branschens utmaningar.
* Krafttag mot falska egen­anställningar så att plattformsföretag betraktas som arbetsgivare med tillhörande arbetsgivaransvar.
* Utveckling av en branschstandard för hållbar e-handel genom hela logistikkedjan med ökad samordning och effektivitet som mål, gällande alltifrån samlastning till formulering av “best practices” för emballageanvändning.
* Krav på utsläppsrapportering, eftersom delar av transportbranschen i dag präglas av brist på transparens när det gäller miljöskadliga utsläpp.

SvenskHandel-Kartong

Svensk Handel i en replik
Den 6 november replikerade Svensk Handel i Svenska Dagbladet – i en artikel med rubriken “Facken äventyrar de svenska jobben”, där de menar att förslaget om att förbjuda fri frakt i e-handeln riskerar att bli kontraproduktivt, och att vi i så fall skulle förlora företag och jobb i den svenska handeln.

Karin Johansson, vd Svensk Handel, och Per Ljungberg, vd Svensk Digital Handel, skriver bland annat “När fackförbunden Handelsanställdas förbund, Seko och Transportarbetareförbundet vill detaljreglera den svenska e-handeln genom att lagstifta bort rätten till fri frakt är de på god väg att såga av grenen som de själva sitter på. Självklart måste e-handeln, precis som övriga näringslivet, med full kraft ta sig an hållbarhetsfrågan. Men att förbjuda fri frakt är ett både ogenomtänkt och kontraproduktivt förslag som riskerar att straffa ut den svenska handeln som dessutom bär ledartröjan i hållbarhetsarbetet. Nätet möjliggör för oss kunder att med några knapptryck handla från hela världen och svenska företag lever varje dag med en stenhård internationell konkurrens. Varje kostnadsökning som drabbar företagen riskerar att styra konsumtion till utländska aktörer och att vi tappar företag och jobb i den svenska handeln. Inte minst vore det ett hårt slag mot de många unga som får sitt första jobb i handeln. Facket äventyrar med andra ord sina egna medlemmars jobb när de ropar efter fler regleringar av den svenska handeln.”

Svensk Handel skriver att de redan påbörjat arbetet med att – i samarbete med både handlare och distributörer – utforma en branschstandard för fossilfria leveranser, och berättar att flera av deras medlemmar vägleder sina kunder till göra mer hållbara val när de väljer hur varan ska levereras, men att fler behöver göra ännu mer.

Repliken avslutas med orden “Att straffa ut svenska e-handelsföretag och styra konsumtionen till utländska aktörer är negativt för såväl jobben som för klimatet.”

“Fack: Förbjud gratis frakt i e-handeln” kan läsas här i sin helhet.

“Facken äventyrar de svenska jobben” kan läsas här i sin helhet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone