Farliga ämnen i billig elektronik

Kemikalieinspektionen-kontor

Kemikalieinspektionen meddelar den 8 mars att billig kökselektronik innehåller otillåtna halter av farliga ämnen, och i Kemikalieinspektionens analys av elektronik och kablar innehåller närmare 13 procent för höga halter av farliga ämnen som bly och klorparaffiner. I kontrollerna ingick bland annat kablar, köksvågar, äggkokare och brödrostar.

Elektronik och kablar har en historia av att innehålla förbjudna och potentiellt skadliga ämnen, meddelar Kemikalieinspektionen, och berättar att i kablar handlar det oftast om farliga mjukgörare och kortkedjiga klorparaffiner i plasten, medan det i elektroniken främst handlar om bly i lödningar inuti produkterna.

– Vi ser att billig elektronik från mindre kända märken ofta är mer problematisk. Med det stora utbudet av varor idag är det viktigare än någonsin att konsumenterna är medvetna om att deras val av produkter påverkar miljön, säger inspektören Marcus Hagberg.

Kemi-Rapport_Hemelektronik2020

I undersökningen fokuserade Kemikalieinspektionen på tillverkare och importörer av kökselektronik och kablar. Myndigheten begärde in varuprover och analyserade varorna för att se vilka kemikalier de innehöll. Totalt inspekterades 109 företag. I projektet kontrollerades sammanlagt 263 varor varav 33 innehöll farliga ämnen.

Samtliga företag vars produkter innehöll otillåtna halter av farliga ämnen har nu meddelat att de slutat sälja produkten.

– Det är ett måste att företagen ställer krav på sina leverantörer eftersom det är deras ansvar att produkterna lever upp till kraven i lagstiftningen, säger Marcus Hagberg.

Många av de undersökta varorna saknade CE-märkning
Elektriska produkter ska vara märkta med CE-märket, kontaktadress till tillverkare och importör samt ID-märkning. Produkter ska CE-märkas som ett intyg på att produkten uppfyller alla gällande lagkrav i CE-märkningsdirektiv som produkten omfattas av. Vid kontroll av märkningarna saknade 31 varor (12 procent) CE-märkning och 47 varor (18 procent) saknade fullständiga kontaktuppgifter till tillverkare och/eller importör. Att en produkt är felaktigt märkt kan betyda att den inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen.

Läs Kemikalieinspektionens rapport Hemelektronik 2020 här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone