Färre påbörjade småhus, men fler lägenheter

SCB-Paborjadelagenheter2019-2020

SCB publicerade den 21 augusti statistiken för påbörjad nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och småhus under första halvåret 2020. APPLiAnytt ger dig här ett sammandrag:

Ungefär 27300 lägenheter började byggas under första halvåret 2020, visar preliminär statistik. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25675 lägenheter påbörjades.

Dock är det så att småhusbyggnationen minskar med hela 9 procent gentemot samma period förra året till 4900 påbörjade bostäder. Främst är detta synbart i storstadsområdena med till exempel en halvering i Stor-Stockholm. Detta kompenseras dock av att ungefär 22400 lägenheter påbörjades inom flerbostadshus i Sverige, vilket är 10 procent fler än första halvåret 2019. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 65 procent planerade att upplåtas som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1250 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1388 lägenheter under första halvåret 2019.

SCB betonar att siffrorna är preliminära och i vissa delar justerade för en eftersläpning i rapporteringen från kommunerna för motsvarande period senaste året. Diagrammet ovan visar de ojusterade värdena, för påbörjade lägenheter under första halvåret 1999–2020. Källa:SCB

Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone