Närhet och hållbarhet bakom rekordökning

Elon-Installationer

Elon meddelar att installationstjänster är en viktig del av nya Elon, där lokala handlare med egna installatörer erbjuder lösningar som ger mervärde för kunderna. Ny statistik visar att försäljningen av Elons installationstjänster ökat med 45 procent i år, en rekordökning jämfört med tidigare år.

– I samband med att vi omvandlar butikernas innehåll och utformning har vi också satsat på att lyfta fram tjänster som hjälper kunderna i deras vardag. Därför är det otroligt kul att vi fått sådant gensvar på våra installationstjänster, säger Jimmy Sander, försäljningschef på Elon.

Med oöverträffad lokal närvaro runt om i landet och lokala installatörer, har Elon satsat på att bli en nära partner i kundernas vardagsutmaningar, anger företaget, och berättar att det är en satsning som fallit väl ut och en bidragande orsak kan också vara ökat fokus på hållbarhet.

– Som en del av våra installationstjänster forslar vi bort gamla produkter till återvinning och säkerställer att uttjänta produkter tas om hand på ett miljösäkert vis. På det här sättet gör vi det enklare för kunderna att prioritera hållbarhet i vardagen, säger Jimmy Sander.

Vid sidan av konsumenter har Elon också satsat på att erbjuda tjänster till företag på de lokala marknaderna, och flera stora, nya avtal på företagssidan bidrar också till den stora ökningen av installationstjänster, anger företaget.

– Företagsförsäljningen ökar och vi installerar vitvaror för nybyggnation för större fastighetsbolag och vår lokala närvaro i hela landet är en stor tillgång för dessa företag. På det här sättet träffar vi också många av våra kunder både i hemmet och på arbetsplatsen, säger Jimmy Sander.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone