“Food for Thought” – konst om matsvinn

Electrolux-Food_for_Thought

Varje år slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen – det motsvarar ofattbara 1,3 miljarder ton mat till värde av cirka 1 biljon dollar. I en undersökning som Electrolux genomfört framkommer det att 88% av alla skandinaver anser att samhället behöver ta ett större ansvar för matsvinnet, samtidigt som endast 55% erkänner sig själva som en del av problemet, främst en konsekvens av otillräcklig kunskap och brist på tid.

I samlingsutställningen “Food for Thought”, kurerad av Jonas Kleerup och Lina Aastrup, utforskar Electrolux möjligheten att känslomässigt öppna människors medvetande om det globala matsvinnet genom konst. Kan konsten överbrygga gapet mellan vilja och agerande?

– Samtidskonst är ett alternativt sätt att bearbeta och presentera idéer och problem. Konst väcker frågor och låter betraktaren vara den som avgör berättandet. Med utställningen vill vi genom olika konstformer och konstnärer skildra en helhet som pekar på ett ifrågasättande av matsvinn och konsumtion, säger Jonas Kleerup, ansvarig kurator.

Utställningen är ett nordiskt initiativ för att stödja Electrolux Food Foundations arbete att inspirera till ett hållbart sätt att hantera och konsumera mat, med målet att göra hållbar konsumtion och matlagning det föredragna valet år 2030. Medverkande konstnärer är Bigert & Bergström (SE), Anne Duk Hee Jordan & Pauline Doutreluingne (KR/DE), Maisie Cousins (GB), Alicja Rogalska (PL), Uli Westphal (DE), Malin Molin (SE), Kultivator (SE) samt Karl Grandin & Gustav Karlsson Frost (SE).

– För att leva hållbart behöver vi utbildas och inspireras. Matfrågan är komplex och verkligheten kan vara obegriplig att ta in. Genom att medvetandegöra genom konst hoppas vi väcka människor emotionellt till att börja agera och ta ansvar, säger Ingrid Mellstig, Head of Electrolux Food Foundation.

“Food for Thought” var öppen för allmänheten 5-7 november i konsthallen på Sergelgatan 16.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone