Förbud mot kringgående har börjat gälla

Forbudsskylt

I Energimyndighetens nyhetsbrev “Ekodesign och energimärkning, nr 1 2020” kan man läsa att i slutet av 2019 publicerades tio nya/reviderade ekodesignförordningar, och i de flesta infördes en bestämmelse om kringgående (circumvention) – som innebär att produkterna inte får känna igen att de blir testade och då uppvisa bättre värden än vid normalt bruk. Just denna bestämmelse har redan börjat gälla för många av produkterna, även om övriga nya ekodesignkrav träder ikraft längre fram.

– Det kan vara bra för säljande personal i företag och butiker att hänvisa till att denna typ av “fusk” är strikt förbjudet i vår bransch, om man skulle möta någon konsument som av någon anledning tvivlar på energimärkningens relevans och riktighet, kommenterar Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

I nyhetsbrevet meddelas att för följande produkter har bestämmelsen om förbud mot kringgående börjat gälla: belysning, bildskärmar och TV-apparater, hushållstvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar för hushållsbruk, elmotorer och transformatorer. För svetsar gäller bestämmelsen från 1 januari 2021 och för kylar och frysar för handel från 1 mars 2021. Förordningen för externa nätaggregat saknar denna regel.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone