Framtidstron i handeln fortsatt på minus

SvenskHandel-JonasArnberg

Handlarnas framtidstro vände uppåt i februari, anger Svensk Handel, som berättar att det dock fortfarande är fler handlare som ser negativt på framtiden än andelen som är positiva. Det gör att Framtidsindikatorn ligger kvar på minus och landar på 97,5 i februari månads Handelsbarometer.

Det är framförallt handlarnas förväntningar på försäljningsutvecklingen som ökar. Utsikterna för lönsamhet och antal anställda är däremot kvar på minus. Dessutom är sällanköpshandlarna mer pessimistiska än dagligvaruhandlarna.

– Handlarna är förhoppningsfulla inför försäljningens utveckling men när det kommer till lönsamhet och anställningar är det fortsatt fler handlare som är negativa, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Handlarna är mer optimistiska när det kommer till den egna butiken än för branschen som helhet.

E-handeln fortsätter att växa
I månadens Handelsbarometer fick handlarna svara på hur de bedömer e-handelns utveckling de kommande åren. En majoritet av handlarna tror att e-handeln kommer att utgöra minst 20 procent av försäljningen inom den bransch där de verkar år 2025.

Det påverkar handelns kompetensbehov och lite drygt varannan sällanköpsvaruhandlare anser att digitaliseringen ställer nya krav på den personal som de rekryterar.

– Det digitala skiftet förändrar förutsättningarna för handeln och ställer krav på ny typ av kompetens. För handeln är det viktigt att det finns utbildningar som kan svara mot det nya behovet, säger Jonas Arnberg.

(foto: Björn Mattisson).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone