Green Electronics Summit – hållbart formad framtid

GreenElectronicsSummit

El-Kretsen genomförde i början av oktober 2019 för andra gången Green Electronics Summit. Forumet är till för anslutna företag, återvinnare, kommuner och beslutsfattare.

Årets seminarieprogram behandlade återvinning, återbruk, framtidsspaning och inspiration hur vi alla kan göra skillnad på respektive nivå i värdekedjan kring våra produkter och hur de kan utgöra resurs i kretsloppet genom återbruk eller återvinning.

Ett av de material i produkterna som har utgjort stort fokus de senaste åren är plast, inte minst utifrån att bland annat Kina inte längre importerar osorterad plast. El-Kretsen inledde med Stena Recycling, ett projekt för nästan två år sedan om återvinning och sortering av plast i elektronikprodukter för att kunna få fram plastpellets som kan användas på nytt i tillverkningsprocessen. Redan idag kan Stena sälja återvunnen plast som ny insatsråvara genom detta projekt. Idag efterfrågas dessa kvantiteter i huvudsak av bilindustrin. Tack vare projektet ligger vi väl till för att nå återvinningsmålen i WEEE och vi bidrar till det cirkulära flödet av materialresurser.

Boliden var en annan aktör som kunde påvisa att en större del av deras ädelmetaller idag kommer från elektronikprodukter. Innebärande att de i minskad grad tar fram jungfruligt material genom gruvbrytning.

En stark förhoppning bland inspirationsföreläsarna som gjorde framtidsspaningar är att allt fler konsumenter skall göra miljömedvetna val, till exempel genom att köpa produkter av återvunna material, som gör att vi ytterligare kan öka det cirkulära flödet av materialresurserna.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone