Mieles hållbarhetsrapport 2019 med tydliga miljömål

Miele-Hallbarhetsrapport2019

Miele meddelade 22 augusti att de ställer sig bakom den internationella klimatpolitikens 2-gradersmål och siktar på att företaget ska vara klimatneutralt senast 2050. Med hållbarhetsrapporten 2019 ger familjeföretaget Miele en detaljerad insikt i hur man ser på hållbart företagande som tar hänsyn till allt från miljöaspekter, ansvar för medarbetarna, leveranskedjor till samhällsengagemang.

Enligt hållbarhetsrapporten finns den största potentialen för att minska miljöpåverkan under en hushållsmaskins användningsfas. Därför fortsätter Miele att satsa på ännu mer energieffektiva produkter. Ett område där man redan kommit långt är tvättmaskiner där 99 procent redan nu uppnår högsta energieffektivitet A+++ och understiger gränsvärdet med upp till 50 procent.

Målsättningen för Mieles klimatstrategi är tydlig: Miele ställer sig bakom den internationella klimatpolitikens 2-gradersmål och vill att företaget ska vara klimatneutralt senast 2050. För att uppnå det ska bland annat energieffektiviteten i produktionen öka ännu mer och energiförbrukningen sänkas, anger företaget.

Med hållbarhetsrapporten 2019 refererar Miele för första gången till FN:s Sustainable Development Goals (SDGs). Rapportperioden omfattar verksamhetsåren 2016/17 och 2017/18. Precis som tidigare rapporter följer denna rapport riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone