Handlarna ser ljust på viktig försäljningsperiod

SvenskHandel-KarinJohansson

Handeln är optimistisk inför Black Friday och julhandeln. Trots växande fraktproblematik är framtidstron i både butiks- och e-handeln positiv inför årets avslutande månader. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för oktober.

I takt med att samhället har öppnat upp har framtidsutsikterna bland landets butikshandlare succesivt stärkts och även om Framtidsindikatorn faller tillbaka med 1,5 enheter, till 104,9 i oktober, ligger framtidstron alltjämt över den neutrala nivån och högre än vad den gjorde vid motsvarande period 2019.

– Efter en smärtsam pandemi som tömt besparingarna för många handlare är det nu helt avgörande att det blir en stark julhandel. Trots oro kring fraktproblemen tror handlarna på en stark avslutning på ett turbulent år, det är givetvis ett viktigt och glädjande besked, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Framtidstron i e-handeln kvar på höga nivåer
Framtidsindikatorn för e-handlare har avtagit trendmässigt sedan toppnoteringen i december 2020. Även om e-handlarna inte kan matcha den rekordstarka framtidstro som rådde under pandemin, ligger den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handeln i oktober på 113,0, vilket är en bra bit över neutralt läge, och även över nivån för 2019.

– E-handeln gick oerhört starkt under pandemin och tillväxten har fortsatt. När vi nu återgår till mer av ett normalläge frågar sig alla hur konsumtionsmönstren kommer att ta form. Det råder inga tvivel om att e-handlarna tror på fortsatt stark försäljning, säger Karin Johansson.

Nedåt i partihandeln – men fortsatt höga nivåer
För partihandeln noteras Framtidsindikatorn på 108,5 efter en minskning med 1,1 enheter i oktober.
Svensk Handels Framtidsindikator sammanfattar handlarnas tro på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna. Ett värde på 100 indikerar en neutral nivå.

Handelsbarometern för oktober 2021 kan laddas ner som PDF här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone