Handlarna väntar sig en stark höst

SvenskHandel-Kartong

Även om framtidstron i butikshandeln faller tillbaka något ligger den på historiskt höga nivåer, meddelar Svensk Handel, som i månadens Handelsbarometer berättar att i e-handeln ökar återigen optimismen efter några ljumma sommarmånader.

Efter rekordstark tillväxt under pandemin föll optimismen i e-handeln tillbaka under sommaren. I augusti ökar återigen framtidsutsikterna bland landets e-handlare, Framtidsindikatorn stiger med 2,5 enheter till 111,4.

– E-handeln kan knappast hålla samma tillväxttakt som under pandemins första år men den digitala omställningen kommer tveklöst att fortsätta. Vi ser hur många äldre har omfamnat e-handeln under pandemin och de kommer fortsätta att klicka hem varor, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Vaccinering avgörande för butikshandeln
Lättnader i flera restriktioner och ökad vaccinationsgrad har gjort att allt fler kunder hittat tillbaka till butikshandeln. I augusti faller dock framtidstron med 1,5 enheter till 106,4.

Jämfört med samma period förra året är det dock en ökning med drygt 20 enheter och framtidsförväntningarna ligger också en bra bit över den så kallade neutrala nivån på 100. I sällanköpsvaruhandeln noteras den näst högsta nivån på flera år.

– Många handlare vittnar om en god sommarförsäljning med ökat flöde av kunder i butikerna. Om hela befolkningen vaccinerar sig och vi kan bromsa smittspridningen kommer butikshandeln att gå en stark höst till mötes, säger Karin Johansson.

Minskad framtidstro i partihandeln
Handelsbarometern mäter sedan drygt ett halvår tillbaka även framtidsförväntningarna i partihandeln, en delbransch som också varit hårt drabbad av pandemin. Återhämtning har skett även här och tongångarna har varit betydligt positivare under sommaren. Denna månad faller dock Framtidsindikatorn tillbaka med 5,2 enheter och landar på 104,1.

– Partihandeln ser i stort positivt på hösten. Efterfrågan är dock generellt mer svängig än i detaljhandeln och denna månad faller optimismen tillbaka, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på företagens tro på de kommande tre månadernas försäljning, anställningsvilja och lönsamhet.

SvenskHandel-Lagetihandeln2021

Läget i handeln
2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling – “Läget i handeln” (PDF på 128 sidor) – publicerades av Svensk Handel den 2 juli 2021 och innehåller förutom en inblick i branschens ekonomiska utveckling och handelns olika delbranscher också prognoser fram till år 2030. Rapporten finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone