Hantera tvättbråk med digital konfliktrådgivning

Samsung-Cleanyourconflict

Hushållssysslor är en stor anledning till konflikter i svenska hem. I en ny undersökning gjord på uppdrag av Samsung uppger mer än hälften (51 procent) av svenskarna att de har haft konflikter kring hushållssysslor det senaste året, 20 procent av dessa säger att det är tvätten som ligger till grund för konflikten. Därför lanserar Samsung nu digital konfliktrådgivning tillsammans med en konfliktexpert, som ger svenska par verktyg för att tvätta bort sura miner och hantera bråk i tvättstugan.

I undersökningen anger 24 procent att grälen lett till att de inte pratat med varandra resten av dagen, och 14 procent säger att de väljer att prata illa om varandra med någon annan. Tre procent av de tillfrågade har till och med haft sönder den andra partens tillhörigheter eller till och med separerat till följd av tvättbråk.

För att hjälpa svenskarna att hantera tvättkonflikterna lanserar Samsung nu tjänsten Clean your conflict – en webbaserad videotjänst där par, med hjälp av en konfliktexpert, får råd och verktyg för att hantera den brinnande konflikten när den uppstår.

– Vardagstjafs tär på våra relationer och många gånger eskalerar små bråk till större konflikter. I dessa lägen känner vi oss ofta trängda, och då tenderar vår kapacitet att lyssna, förstå och tänka att minska. Jag arbetar tillsammans med de inblandade parterna fram en plan för hur de ska gå vidare för att förbättra situationen och stärka relationen, säger Gustav Bates, Konfliktexpert.

Det finns flera sätt att minimera riskmoment som kan leda till konflikter, meddelar Samsung, och berättar att flera av deras tvättmaskiner är utrustade med verktyg som underlättar för användaren, med anpassade tvättprogram och tvättråd baserade på det specifika plaggets fabrikat, färg och grad av smuts.

– Alla våra produkter är framtagna för att underlätta människors vardag. Med vår maskin QuickDrive är det exempelvis möjligt att styra och övervaka tvätten via en app i din smartphone. En personlig tvättexpert i fickan, med funktioner som att rekommendera det mest passande tvättprogrammet, till att ställa in när tvätten ska vara klar. En bra investering för att undvika konflikter kopplat till tvätt, säger Mathias Ekman, produktansvarig på Samsung.

Tjänsten finns tillgänglig på www.cleanyourconflict.com, utvalda tider under kampanjperioden, med start den 16 oktober.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbenkäter av YouGov under juli 2019. Undersökningens deltagare är ur ett riksrepresentativt urval och har 1451 respondenter, varav 1027 som angett att de bor i flerpersonshushåll.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone