IFA-mässan – där allt branschviktigt händer

IFA2019-Logo

Det moderna uppkopplade hemmet utvecklas idag av företag inom flera branscher och IFA är den mässa, som uppvisar hela den fulla bredden av dessa aktiviteter. Ingen bransch fungerar helt isolerad i denna utveckling utan ledordet är co-innovation mer än konkurrens. Ett besök på IFA i Berlin ger dig möjligheten att uppdatera dig på det som är på gång inom detta område.

Dessutom arrangeras “IFA NEXT – the Edge of Innovation” under mässan, där en mängd företag i uppstartsfasen (Start-ups), forsknings- och utvecklingsföretag och innovationsledare är samlade på ett ställe för att diskutera idéer och knyta kontakter med framtida samarbetspartners. Innovation i alla former underlättas av sådana här effektiva plattformar, som kan inspirera, skapa tillit och möta människor med idéer som man aldrig annars skulle möta – på IFA har du chansen till detta i år.

Samtidigt så anordnas “IFA Global Markets” för OEM-marknaden den 8-11 september i Station Berlin (nåbart med mässbussen) som betecknas som ett Tinder för OEM-intressenter. Här finns cirka 600 utställare inom denna branschdel.

Så se till att du blir en av de cirka 250000 besökarna på de drygt 160000 kvadratmetrarna utställningsyta för att inspireras av de innovationer som visas i utställningshallarnas montrar. Och ta med bekväma skor!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone