Inflationen ökade 3,1 procent i oktober

Pixabay-Inflation

Inflationstakten enligt SCB:s konsumentprisindex, det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 3,1 procent i oktober 2021. Det är en uppgång från september då inflationstakten var 2,8 procent. Skillnaden till Riksbankens mål på 2 procent ökar därmed för tredje månaden i rad.

Det betyder att Sverige nu har den högsta inflationen sedan 2008! Därmed skapas en viss risk att räntebanan från Riksbanken justeras under veckans Riksbanksmöte. Eller, i värsta fall, går man till verket att höja räntan på kort sikt.

Transportpriserna ökade, till största del beroende på att drivmedelspriserna steg, men även höjda priser på bilar bidrog till inflationstakten. Det var vidare prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker, restauranger och logi samt rekreation och kultur. En effekt av vårt “kosläpp” med restauranger, teatrar och sportsarenor som mål.

Utveckling för olika byggvaror oktober 2020–oktober 2021. Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Källa: SCB

Utveckling för olika byggvaror oktober 2020–oktober 2021. Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Källa: SCB

Byggkostnaderna har ökat med 16,6 procent på ett år
I SCB:s rapport över byggentreprenörernas kostnader, steg kostnaderna för byggmaterial totalt med 16,6 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Årsförändringarna för trävaror och armeringsstål fortsatte att vara höga, dock lägre än förra månaden. Ökningen har berott på råvarubrist och ökad global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 81,8 respektive 64,8 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 41,0 procent. I denna jämförelse är kostnadsökningen på årsbasis för vitvaror på 4,5 procent ytterst återhållsam. Men i oktober sker ett trendbrott:

Vitvaror ökade mest i månaden oktober
Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg, enligt SCB, endast totalt med 0,9 procent mellan september och oktober 2021 och visade förmodligen på ett välgörande trendbrott. Inom byggmaterialgruppen var det vitvaror, som ökade kostnaderna mest med 2,7 procent mellan de båda månaderna. Övriga byggmaterialkostnader ökade svagt förutom kostnaderna för trävaror, armeringsstål och VVS-material som hälsosamt sjönk tillbaka några procentenheter i månaden och indikerar ett möjligt trendbrott i de extraordinära prisökningarna för dessa varor.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone