Informationsbroschyr om uppdelningen av Electrolux

Electrolux-Informationsbroschyr2020

Styrelsen för AB Electrolux har föreslagit att en extra bolagsstämma den 21 februari 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Electrolux Professional AB till Electrolux aktieägare. Information angående den föreslagna utdelningen och noteringen av aktierna i Electrolux Professional har den 31 januari publicerats och gjorts tillgänglig i form av en informationsbroschyr.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av Electrolux-koncernen samt en beskrivning av Electrolux Professionals verksamhet. Broschyren innehåller vidare finansiella mål, utdelningspolicy och historisk finansiell information både för Electrolux Professional och Electrolux (exklusive Electrolux Professional). Broschyren är ett beslutsunderlag för Electrolux aktieägare avseende styrelsens förslag att dela ut aktierna i Electrolux Professional. Broschyren och mer information om extra bolagsstämman finns här.

Electrolux har tidigare informerat om utseendet av sex styrelseledamöter i Electrolux Professional; Kai Wärn, ordförande, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels och Carsten Voigtländer. Den 31 januari tillkännagavs att Katharine Clark också utsetts till styrelseledamot, vilket betyder att styrelsen består av sju bolagsstämmovalda ledamöter. Mer information om Katharine Clark samt de övriga styrelseledamöterna finns i informationsbroschyren.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone