Insamlingen av elavfall ökar i coronatider

Elkretsen-Hallbarhetsrapport2019

Svenskarna återvinner allt mer elprodukter. 2019 lämnade vi in 147627 ton elektronik. Det motsvarar drygt 14,3 kilo per invånare och är en ökning från förra året. Det visar ny statistik från El-Kretsen. 2020 tycks inte bli något undantag då trycket på landets återvinningscentraler ökat kraftigt i coronatider. En stor del av elavfallet består av plast. El-Kretsen är därför glada att tillsammans med Stena Recycling ha kunnat inviga Sveriges första anläggning som förvandlar plastavfall till ny råvara.

Eftersom elprodukterna har blivit lättare med tiden så har den totala vikten av de insamlade elprodukterna minskat under flera års tid, trots att svenskarna lämnar in allt fler produkter till återvinning. Vi lämnar till exempel in allt fler platt-TV-apparater och färre tjock-TV-apparater. 2019 bröt svenskarna dock trenden och samlade in mer både sett till vikt och antal. 62 miljoner elprylar kom in till återvinningscentralerna 2019, en ökning med två miljoner från föregående år.

– Att mängden insamlade produkter ökar är väldigt glädjande för miljön. Mycket elektronik innehåller metaller som är väldigt resurskrävande att utvinna från naturen, säger Martin Seeger, VD för El-Kretsen.

Svenskarna har bland annat blivit bättre på att lämna in DVD-spelare, radioapparater och TV-boxar samt små och medelstora hushållsprodukter som kaffebryggare och hårfönar. Även batteriinsamlingen ökade med 7 procent 2019.

Corona sätter hårt tryck på återvinningssystemet
I andra länder står återvinningen av elprodukter i princip still nu i coronatider, men i Sverige är det tvärtom högre tryck än någonsin och på många återvinningscentraler får man slussa in människor i omgångar för att skydda personalen och minska risken för smittspridning.

– Från vår logistikavdelning som dagligen pratar med återvinningscentraler runt om i landet får vi signalen att antalet kunder som kommer och återvinner är 30-50 procent högre än normalt. Men eventuellt kommer inlämningen av elavfall att plana ut framåt sommaren då den annars vanligtvis skjuter i höjden, säger Martin Seeger.

Sveriges första återvinningsanläggning för elektronikplast
De insamlade produkterna behandlas på anläggningar där man sorterar ut farligt avfall samt krossar och sorterar materialet. Ett material som blir allt vanligare i elprodukter är plast. För tre år sedan exporterades den största delen av elektronikavfallets plast till Kina. 2018 beslutade sig dock Kina, tätt följt av andra länder, att stoppa importen av avfall och oförädlat material vilket innebar en utmaning för hela återvinningsindustrin. El-Kretsen utvecklade då samarbetet med företaget Stena Recycling som resulterade i en helt ny återvinningsanläggning utanför Halmstad. Anläggningen stod klar 2019 och är den första i Sverige som förädlar plastavfall från elprodukter till färdig brukbar råvara för industrin. Av den plast som kommer in i anläggningen kommer cirka hälften idag ut som ny råvara.

– Olja är fortfarande billigt så investeringen är riskabel, men vår övertygelse är att ett långsiktigt helhetstänk i slutänden kan bära sig också ekonomiskt. Därför var det naturligt för oss att möjliggöra för Stena att bygga anläggningen. Vi tror att ett mer cirkulärt plastanvändande kommer att ha en given plats i framtiden och ville ta chansen att driva på utvecklingen och skapa en återvinningsindustri på hemmaplan, säger Martin Seeger.

I El-Kretsens nyligen publicerade “Hållbarhetsredovisning 2019 – Från återvinnare till råvaruleverantör”, som är den tredje hållbarhetsredovisningen och den första med ett särskilt fokus, nämligen vilken roll plast spelar i elektronik, kan man bland annat läsa att järn står för 69 procent av materialåtervinningen när det gäller vitvaror, medan koppar endast står för 1 procent. Man kan även läsa att vissa produkter, såsom vitvaror, hanteras på ett flertal platser medan produkter som kylskåp och batterier kräver mer slutna och specialiserade processer, och därmed sker hanteringen endast på någon eller några platser i landet.

Ungefär 41 procent av de 147627 ton elektronik som samlades in 2019 utgjordes av vitvaror (Kyl och frys 24662 ton och övriga vitvaror 35805 ton).

El-Kretsens Hållbarhetsredovisning 2019 (en PDF på 55 sidor) kan läsas och laddas ner här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone