International E-waste Day 14 oktober

International_E-waste_Day-2021

Den 14 oktober är det International E-waste Day för fjärde gången. Dagen syftar till att minska miljöpåverkan från elavfall och spara naturresurser. Fler än 100 organisationer från 44 länder (i Sverige El-Kretsen, recipo och TCO Certified) står bakom initiativet att uppmuntra till återvinning av elavfall.

Mängden elavfall (E-waste) ökar för varje år, och 2021 uppskattas varje person på vår planet stå för i snitt 7,6 kg elavfall, vilket innebär att 57,4 miljoner ton elavfall kommer skapas i världen. Och till 2030 förväntas världen ha 74 miljoner ton att ta hand om, enligt FN och deras rapport Global E-Waste Monitor 2020.

I Europa finns det i snitt 72 elektriska apparater i varje hushåll, och 11 av dem är trasiga eller används inte längre. 2019 innebar den globala återvinningen av koppar, aluminium och järn från elavfall att koldioxidutsläppen minskade med 15 miljoner ton, vilket motsvarar energianvändningen hos 1,7 miljarder hushåll i ett år. Detta trots att det, enligt FN, endast är 17,4 procent av det globala elavfallet som återvinns.

– I Sverige har vi en mycket väl fungerande insamling av elprodukter, bara en liten andel hamnar fel. Det är såklart vanskligt att nämna en siffra när ingen kan veta exakt hur mycket elavfall som uppstår, men om jag skulle tvingas gissa så är det sannolikt drygt 80 procent av elavfallet i Sverige som återvinns. Det är ändå viktigt att fortsätta sprida budskapet och uppmuntra till att alla produkter lämnas in så de kan återanvändas eller återvinnas. I och med att produkter rör sig över nationsgränser under sin livstid är det bra med internationella samarbeten som detta är ett exempel på, säger Martin Seeger, VD på El-Kretsen.

På El-Kretsens hemsida sprids ordet om International E-Waste Day med “The Recycable Advert”, vilket innebär att producenter kan ladda upp sin logotyp och sedan få fyra videofilmer (med egna företaget och egna logotypen som avsändare) skickade till sig, för att sprida budskapet vidare. Mer information om detta finns här.

Om International E-waste Day
Syftet med International E-waste Day är att uppmuntra konsumenter att lämna sitt elavfall till återvinning. Bakom initiativet står WEEE Forum, en Europeisk organisation för insamling och återvinning av elektroniskt avfall, samt mer än 100 medlemmar och externa intressenter.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone