Knapp tillväxt i fysisk handel under 2020

HUI-Handelsfakta_hemelektronikvitvaror

HUI meddelar att den fysiska butikshandeln i Sverige omsatte 695 miljarder kronor år 2020, vilket innebar en ökning med 0,5 procent jämfört med år 2019. Sällanköpsvaruhandeln i butik minskade med 0,9 procent under år 2020, medan dagligvaruhandeln i butik ökade med 1,8 procent under samma period.

Under fjolåret uppvisade färre av Sveriges kommuner en positiv tillväxt än under föregående år. År 2020 ökade 217 av Sveriges 290 kommuner sin detaljhandelsomsättning, vilket är 25 färre än år 2019. I 21 kommuner förblev detaljhandelsomsättningen oförändrad medan 52 kommuner uppvisade negativ tillväxt. Tappen i flera av dessa kommuner blev dessutom betydligt större än normalt.

De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för mer än en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för drygt 20 procent av omsättningen i riket. Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Essunga (Västra Götalands län) och Boxholm (Östergötlands län) med en tillväxt på 13,8 procent vardera, vilket motsvarar en ökning om 28 respektive 14 miljoner kronor. Näst starkast utveckling hade Hammarö (Värmlands län) med en tillväxt på 12,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 62 miljoner kronor. Därefter kommer Skara (Västra Götalands län) med en tillväxt på 11,9 procent, vilket motsvarar en ökning med 127 miljoner kronor.

Den fysiska detaljhandeln har påverkats starkt av pandemin. Dagligvaruhandeln har gynnats av svenskarna ätit och druckit hemma istället för att gå på restauranger, caféer och barer. En betydande del av konsumtionen har dock flyttat till e-handelskanalen vilket tillsammans med enorma tapp i gränshandeln mot Norge drar ner dagligvaruhandelns utveckling. Delar av sällanköpsvaruhandeln har drabbats hårt av pandemin, inte minst modehandeln, samtidigt som bygghandeln och blomster- och trädgårdsvaruhandeln har upplevt höga tillväxttal. Svenskarna har i allt högre utsträckning vänt sig till e-handeln vilket påverkat utvecklingen i fysisk butik negativt under 2020.

I dagsläget står den butiksbundna handeln för 86 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige medan e-handeln står för 14 procent. Under kommande år förväntas e-handelns andel fortsätta att öka.

“Handeln i Sverige” produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt kostnadsfritt här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone