Mer tid hemma – då ökar Elon försäljningen

elon-sisjon

Elon meddelade den 20 april att man visar på en fyraprocentig ökning av butiksförsäljningen i första kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019. Svenskar som spenderar mer tid i hemmen, ökad butiksyta för vissa butiker, Elons nya leveranslösningar och kedjans närvaro i stora delar av landet spås ligga bakom ökningen.

– De som kommer till butikerna nu är nära ett köpbeslut, så även om vi har färre besökare så ökar försäljningen jämfört med föregående år. När många svenskar nu spenderar mer tid i hemmen, ökar också efterfrågan på lösningar som hjälper till i vardagen, exempelvis bakmaskiner, luftrenare och kyl- och frysskåp, säger Stefan Lebrot, vd på Elon.

Elon, med ungefär 400 butiker, har ökat butiksytan på många ställen runt om i landet och tror att det tillsammans med den lokala närvaron spelar en viktig roll i försäljningsökningen. De lokala handlarna har ofta en nära relation med kunderna på orten, något som lägger grund för ett ömsesidigt förtroende, anger företaget.

– I dessa tider spelar förtroende en viktig roll och det är något som vi byggt upp i årtionden på många av de orter där vi är verksamma. I en del fall har kunderna numret direkt till butikschefen och ringer när de behöver hjälp, säger Stefan Lebrot.

Nya leveranslösningar
Elon har också satsat på att lansera ytterligare leveransmöjligheter för att möta människors olika behov under den rådande situationen. I mars lanserade kedjan möjligheten att göra en beställning i den butik som är närmast och sedan hämta varorna utanför butiken.

– Vi är nära våra kunder runt om i Sverige och därför kan vi snabbt fånga upp önskemål om hur vi bäst kan hjälpa. Möjligheten att hämta varorna utanför butiken har fungerat bra och varit populär, säger Stefan Lebrot.

Det är inte bara Elonbutikerna i Sverige som ökar försäljningen. Den totala rörelseintäkten för Elon Group där hela Norden inbegrips visar på en femprocentig ökning under första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone