Miele Hållbarhetsrapport för 2021

Miele-SustainabilityReport2021

Miele meddelar att man har minskat förbrukningen i sina tvättmaskiner under de senaste 20 åren med 72% baserat på Energibetyg, trots pågående förbättringar av bekvämlighet och prestanda. Det är ett exempel på framsteg som företaget presenterar i sin nya hållbarhetsrapport, där klimatstrategin är i fokus. Detta är också utgångspunkten för att definiera ytterligare mål som en del av Mieles nya hållbarhetsstrategi.

– I turbulenta tider, mer än någonsin, håller vi oss till våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsrapporten har just publicerat dokument om de framsteg och framgångar som uppnåtts under rapporteringsperioden 2019/2020. Det finns utan tvekan många aspekter på hållbarheten hos hushållsprodukter. Livscykel, tillförlitlighet och reparerbarhet är viktiga kriterier liksom energi- och resurseffektiviteten hos produkter vid daglig användning, säger Mieles Executive Board.

– Alla dessa aspekter flätas samman till en övergripande bild, där den aktiva användningsperioden bidrar mest till hushållsprodukters miljö- och klimatbalans, förklarar Markus Miele, verkställande direktör och delägare.

Miele ansluter sig till Parisavtalets centrala mål, nämligen att minska den globala uppvärmningen till långt under 2°C. Den vetenskapliga grunden för Mieles klimatmål från det världsberömda Science Based Targets Initiative (SBTi) 2021 ger ytterligare stöd för detta. Miele har till exempel satt som mål att minska koldioxidutsläppen från användningsfasen för de hushållsprodukter och kommersiella produkter som företaget säljer med ytterligare 15 % till 2030 – jämfört med försäljningen från 2019 (i enlighet med scope 3.11 enligt de internationella standarderna i Greenhouse Gas Protocol).

– När det gäller det vi redan har uppnått under de senaste åren är detta ett mycket ambitiöst mål, betonar Markus Miele i samband med att rapporten offentliggörs.

Redan i somras tillkännagav Miele att vara CO2- neutrala på alla sina anläggningar, 2021 (Scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol). Detta uppnåddes genom minskad förbrukning, användning av grön el och inköp av koldioxidkompensationscertifikat med högt värde. Nästa mål som Miele har sikte på är att minska koldioxidutsläppen på sina anläggningar med 50 % till 2030 jämfört med 2019 års nivåer – utan att kompromissa på kompensationsprojekt.

Miele-SustainabilityReport2021_Comparison

Livscykel och effektivitet som centrala frågor
Ämnena som står i centrum i Mielekoncernens tionde hållbarhetsrapport är “Produkter & Tjänster”.

– Det är här våra kärnkompetenser ligger och även där vi har störst hävstångseffekt när det gäller hållbarhet, säger Dr. Stefan Breit, Executive Director – Technology.

Effekterna, tillvägagångssätten och målen beskrivs i detalj i rapporten. En central fråga i detta avseende är produkternas förväntade livslängd, ett ämne som alltid har spelat en viktig roll för Mieles hushållsprodukter och kommersiella produkter.

Som den enda tillverkaren i sin bransch testar Miele den största andelen av sina hushållsprodukter för att hålla i 20 år, anger företaget, och som beskrivs i rapporten måste Miele-produkterna bevisa sin tillförlitlighet i uthållighets- och belastningstester innan de går vidare till serieproduktion. Idag måste till exempel en tvättmaskin köras utan avbrott i mer än 10 000 timmar och avverka 5 000 programcykler i processen – baserat på den verkliga användningen. En diskmaskin utsätts till och med för 5 600 cykler. Kommersiella maskiner måste uppfylla ännu strängare krav. Diskdesinfektorer körs 15 000 timmar i sitt uthållighetstest.

Med tanke på den långa användningen spelar maskinernas energieffektivitet en mycket viktig roll.

– Alla Miele-produkter är konstruerade med maximal effektivitet med verkliga förhållanden i åtanke, betonar Dr. Stefan Breit.

De åtgärder och innovationer som Miele genomfört specificeras i hållbarhetsrapporten, som också förklarar hur omvandlingen till det nya systemet med energimärkning har påverkat klassificeringen av Miele-produkter.

– Även med de nya och mer krävande märkningskraven befinner sig Miele-produkter återigen i toppkategorierna. När det gäller tvättmaskiner har merparten av modellerna fått en ny A-klassning för energieffektivitet, säger Dr. Stefan Breit.

Internationell rapporteringsstandard för åtagande på alla områden
Vid sidan av sin ambitiösa klimatstrategi beskriver Miele många andra tillvägagångssätt och åtgärder för att uppnå mer hållbarhet inom företaget och sina produkter i årets hållbarhetsrapport. Andra kapitel handlar om ämnen som hållbarhet i leverantörskedjan, Miele som arbetsgivare och familjeföretagets samhällsengagemang. Vidare dokumenterar rapporten hur Miele hanterar de utmaningar som är förknippade med Covid-19, inklusive olika åtgärder för att skydda medarbetare.

Hållbarhetsrapporten för 2021 har sammanställts i enlighet med de internationella riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI) och hänvisar till FN:s mål för hållbar utveckling. Miele upprätthåller också de 10 universella principerna i Global Compact, FN:s hållbarhetsinitiativ, där företaget har varit medlem sedan redan 2004. Syftet med rapporten är att göra företagets resultat i hållbarhetsrelaterade frågor transparenta för intressenter som hållbarhetsexperter, kunder, medarbetare och affärspartners.

Miele Hållbarhetsrapport finns tillgänglig på engelska här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone