Mot en post-pandemisk 20-talsyra?

HUI-20-talsyra

Ungefär hälften av de vuxna svenskarna är nu vaccinerade med minst en dos och smittspridningen minskar. Det får många att återvända till kontor, butiker och restauranger, vilket lyfter såväl ekonomin som konsumtionen. HUI justerar därför upp BNP-prognosen till 3,1 procent i fasta priser för 2021, meddelade företaget nyligen.

– Vaccineringen och de restriktionslättnader den möjliggör är avgörande för återhämtningen. Optimismen är just nu stark inom allt från handeln och tillverkningsindustrin till börsen och bostadsmarknaden, möjligen lite väl stark. För hårt pressade sektorer som beklädnad, restauranger, transporter och resor är det långt kvar till nivåerna före pandemin, men ljuset i tunneln är förstås mycket glädjande, säger Ola Nevander, analytiker på HUI Research.

Sällanköpsvaruhandeln har haft en starkare tillväxt än väntat under årets inledning. Prognosen för 2021 höjs därför till 3,5 procent i löpande priser. Dagligvaruhandeln påverkas däremot negativt av restaurangkonsumtionens uppsving, utebliven gränshandel och sjunkande befolkningstillväxt. Prognosen för 2021 sänks därför till 2,0 procent i löpande priser.

– Framöver kommer pendeln att svänga tillbaka från varor till tjänster och från saker man konsumerar i hemmet till sådant man konsumerar i sociala sammanhang. Men det tar tid och kategorier som byggvaror, sport och möbler går än så länge urstarkt. Överlag ser 2021 ut att bli ett bra år för detaljhandeln, avslutar Ola Nevander.

HUI-20-talsyra_Statistik

Det glada 20-talet: borta eller bara fördröjt?
I en essä med rubriken ovan skriver Kelly Odell på warpnews.se att vi inte behöver ge upp hoppet om “Det glada 20-talet”, och han tar upp ett flertal exempel som pekar mot att vi kan vara på väg mot en blomstrande ekonomi.

Klicka här för att läsa artikeln på warpnews.se.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone