NetOnNet levererar tillväxt och förbättrat resultat 2018

NetOnNet-Redovisning2018

NetOnNet meddelade i slutet av juni att man visar en försäljningsökning på 7,5 procent och en vinst på 45,6 Mkr (9,0) under 2018.

Vd Susanne Holmström kommenterar år 2018: Vår stärkta tillväxt tillskriver vi våra satsningar på digitala lösningar, ökad satsning inom B2B samt flera initiativ som förenklar kundupplevelsen i samtliga kanaler. Vi har även fortsatt haft fokus på att få ut maximal effekt av tidigare omorganisation och systembyten genom att effektivisera processer, pressa kostnader och priser. Genom starka samarbeten har vi fortsatt att förenkla för våra kunder bland annat genom nya leveranssätt och betalningslösningar. Vidare har sortimentet utökats med såväl fler varumärken som fler prisvärda tillbehör.

– Vi tog marknadsandelar 2018 och vi stärkte vår lönsamhet. Med vår starka plattform att stå på ser jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Tillsammans med kunder, partners och våra medarbetare kan vi fortsätta att växa och förnya oss samt utmana branschen. Under 2019 skruvar vi upp utvecklingstakten ännu mer och kommer erbjuda våra kunder nya och ännu enklare sätt att handla hemelektronik, säger Susanne Holmström.

Sammanfattning av året:
NetOnNet-koncernens nettoomsättning uppgick till 5 283 Mkr (4 915), en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017.
Rensat för försäljning till koncernföretag var tillväxten för 2018 11,3 procent, varav jämförbar tillväxt uppgick till 8,8 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 45,6 Mkr (9,0) och rörelsemarginalen uppgick till 0,9 procent (0,2). Resultatförbättringen beror på en kombination av tillväxt och kostnadseffektivitet.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone