Cylindas nya försäljningsorganisation

Cylinda-Forsaljning2021

Cylinda har samlat sin försäljningsorganisation, och i Elektroskandias tidning Volt nr 8/2021 publicerade de en artikel som återges nedan i sin helhet.

Thomas Casselborg, Försäljningschef Cylinda
Berätta lite om den nya försäljningsorgansiationen.
– Sedan den 1 januari i år har vi samlat våra tre “ben” inom Cylinda Försäljning i en och samma organisation, med en försäljningschef för hela försäljningsorganisationen och med en säljchef med KAM-ansvar som ansvarar för respektive avdelning, Bygg, Fastighet och Återförsäljare. Totalt består Cylinda Försäljning idag av 21 medarbetare, på försäljning och order.
– En av fördelarna med den nya organisationen är att det blir mindre team som kan arbeta närmare affärerna. Vi har givetvis också stort fokus på samarbete, att jobba mer enhetligt och hitta synergieffekter mellan avdelningarna. Det kan till exempel gälla att ta fram kanalstrategier eller samordnade produktlanseringar.

Hur är vitvarumarknaden?
– Vitvarumarknaden går bra och vi har haft en stor efterfrågan ända sen pandemin bröt ut. En anledning är givetvis att folk i ökad utsträckning satsat mer på att investera i sitt boende istället för att resa. Det har gått bra för oss under pandemin och vi har ökat vår försäljning stadigt sedan förra våren.

Vad ser du som era främsta konkurrensfördelar?
– Vi är väldigt snabbrörliga och har korta beslutsvägar inom Cylinda. En annan stor fördel är att vi har ett nära samarbete med flera fabriker, vilket gör att vi kan påverka vår produktion samtidigt som vi blir mindre sårbara. Till skillnad mot våra konkurrenter, som ofta får ta globala hänsyn, så har vi fullt fokus på den svenska marknaden och svenska behov. Sist men inte minst har vi en stor styrka i vår rikstäckande serviceorganisation.

Vilka utmaningar har ni?
– En stor utmaning som vi och hela vitvarubranschen har sedan förra sommaren är att få fram produkter och att hantera betydligt längre ledtider än normalt. På grund av coronapandemin så har vi drabbats av allt från brist på containers, råvaror och komponenter till stängda fabriker på grund av coronautbrott. Det här har gjort att vi måste vara mer proaktiva än vanligt och ha ett ännu närmre samarbete med orderavdelning, produktavdelning och inköpsavdelning. Det har hela tiden gällt att ha ett så bra och balanserat lager som möjligt. I stort sett har vi lyckats bra och haft en relativt god tillgänglighet på produkter, vilket gjort att vi kunnat öka vår försäljning och tillgodose våra kunders behov.

Nämn lite om kommande satsningar.
– Vi har mycket nytt på programmet, framför allt inom disk och inbyggnadsprodukter. En del lanserades under våren och fick mycket bra mottagande. Nu i höst fortsätter vi med ytterligare nya, intressanta produktlanseringar.

Mathias Hjalmarsson, Säljchef Cylinda Återförsäljare
Vilka är era kunder?
– Våra målgrupper är återförsäljare av vitvaror som hemelektronikkedjor (till exempel Elon, Elgiganten, Mediamarkt och Euronics), näthandel (till exempel TRETTI.SE och Hemmy), ej kedjeanslutna butiker samt byggfackhandeln (till exempel XL-Bygg, Beijer Byggmaterial och Byggmax).

Varför väljer återförsäljarna Cylinda?
– Dels för att våra produkter är anpassade efter svenska behov och svensk standard dels för att vi erbjuder branschens bästa logistik, bra speciellt för mindre återförsäljare. De behöver inte ha stora egna lager då vi har dagen efter-leveranser i nästan hela landet.

Hur går försäljningen?
– Vi har haft väldigt bra försäljning såväl 2020 som 2021 och ökat kraftigt. Hela vitvarubranschen går bra, mycket tack vare det ökade intresset för att renovera hemmet.

Några nyheter på gång?
– Under våren lanserade vi en ny diskserie, med låg ljudnivå, som innebar att vi nu har ett bredare disksortiment. Den blev mycket väl mottagen och vi fick in serien hos alla större återförsäljare.
– Nu närmast planerar vi inför Black Friday och våra julkampanjer. Det gäller att beställa nu för att vara säker att få leveranser i tid.
– Vi fortsätter också att hantera pandemin på så sätt att vi utvecklat våra digitala arbetssätt. Alla säljare jobbar hemifrån men gör digitala besök hos återförsäljarna. Med vårt utbildningskoncept Cylinda Education så håller vi även digitala utbildningar av våra kunder via teams.

Kristian Blomstrand, Säljchef Cylinda Fastighet
Berätta lite om din avdelning.
– Jag och mina fyra distriktschefer arbetar mot fastighetsbolag, såväl lokala som rikstäckande. Ungefär 75 procent av vår försäljning är till de stora riksavtalen. Vi har bland annat avtal med HBV, som är inköpsorganisation för de stora kommunala fastighetsbolagen.

Vad är fördelarna för fastighetsägarna att välja Cylinda?
– Först och främst är Cylinda ett välbeprövat varumärke och det är svenska produkter anpassade efter svenska förhållanden. De är också bra förvaltningsprodukter då de är enkla att sköta med svenska instruktioner på maskinerna. Då sortimentet är väl inarbetat är det också enkelt att byta produkter. Dessutom är vår lagerhantering effektivast i branschen, med leverans dagen efter, så hyresgäster blir inte så drabbade om något skulle gå sönder.

Hur ser det ut inför hösten?
– Vi ser fram emot hösten och anser oss väl förberedda. En nyhet är att vi från och med maj har avtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och kommer nu börja bearbeta deras olika verksamheter. Det ska bli spännande och något vi verkligen ser fram emot.

Peter Nestevik, Säljchef Cylinda Bygg
Berätta kort om Cylinda Bygg.
– Jag och mitt team av distriktschefer arbetar mot regionala och rikstäckande byggentreprenörer och bostadsutvecklare, med fokus på nyproduktion. Vi säljer även till ROT-projekt samt skolor, kontor etcetera.

Nämn exempel på vad kunderna uppskattar med Cylinda?
– Vi har ett bra sortiment som passar byggbranschen. Vår mix av produkter med olika nivå på funktioner passar såväl i hyreslägenheter som bostadsrätter.

Hur är efterfrågan?
– Försäljningen går bra och vi har haft en stadig kurva uppåt sen vi startade vår satsning mot byggsidan 2012. Under 2016-17 hade vi två fantastiska år, nu är det avsevärt färre byggprojekt men vi har lyckats hålla i vår utveckling och ligger fortfarande på en bra nivå.

Vad har du på din agenda närmast?
– Nu arbetar vi med att få ihop det nya teamet på avdelningen samtidigt som vi har vår största sortimentsuppdatering någonsin, i och med den nya energimärkningen av vitvaror som trädde i kraft i mars. Det handlar bland mycket annat om att revidera prislistor och presentera nyheterna för kunderna.

Bild: Från vänster uppifrån: Peter Nestevik, Mathias Hjalmarsson, Thomas Casselborg och Kristian Blomstrand.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone