Ny konsumentlagstiftning på gång

Ny-Konsumentlagstiftning

Utredningen om nya konsumentköpregler har 1 september överlämnat betänkandet “En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal” (SOU 2020:51) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det är viktigt att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa och utveckla sina produkter. För att modernisera konsumentköpsreglerna i Sverige behöver lagstiftningen justeras, säger Morgan Johansson.

Utredningen (SOU 2020:51) har haft i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen så att den stämmer överens med två nya EU-direktiv på konsumenträttens område. Utredningen föreslår att en ny lag införs som ersätter konsumentköplagen. Den nya lagen ska gälla vid konsumenters köp av varor, oavsett om det sker i butik eller på nätet. Den gäller också vid köp av digitalt innehåll eller digital tjänst.

Viktiga nyheter i förslaget:
* Den omvända bevisbördan föreslås öka från sex månader till ett år när det gäller fel på varor efter köpet. För konsumenten innebär det i praktiken att säljaren under år 1 behöver bevisa att felet på varan inte fanns redan från början.
* Felbestämmelserna ses över och stramas åt.
* Garantibegreppet blir en del i lagstiftningen.
* Påföljder vid fel ses över och föreslås stramas åt.

Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022. APPLiA kommer under 2021 se över de standardavtal som framtagits med Konsumentverket.

Den som vill fördjupa sig i ämnet kan ladda ner hela betänkandet (en PDF på 388 sidor) på denna sida.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone