Ny rapport: Digitalisering handlar om människor

SPFseniorerna-Digitaliseringsrapport2019

Den digitala utvecklingen har gynnat Sverige som land, men samhället, både det offentliga och det privata, driver på den digitala utvecklingen utan någon större hänsyn till de medborgare som hamnar utanför, meddelar SPF Seniorerna – en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation (med cirka 260000 medlemmar) för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder.

Om samhället kräver att medborgarna ska hantera ärenden och information digitalt ska människor kunna räkna med motprestationen att utbildas och fortbildas i digital kompetens, anser SPF Seniorerna, och förklarar att alla människor därför måste ha rätten att inkluderas, och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg.

SPF Seniorerna menar att för att öka inkluderingen i det digitala samhället krävs flera olika åtgärder:
*  Det offentliga tar huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla sin digitala kompetens.
*  Kommunerna måste uppfylla sitt samhällsuppdrag inom ramen för alla vuxnas lärande och fokuserar mer på digital kompetens bland seniorer.
*  Skattesubvention för enskilda för att kunna vara en del av det digitala samhället.
* Mer forskning om digital inkludering.
* Utökade medel för lärande och utbildning i digital kompetens.
* Konkreta mål, övergripande ansvar och samverkan från statens sida.
* Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet, mer samverkan med seniorer i utformningen av digitala tjänster, verktyg och utbildningsinsatser.
* Samhällets tillgänglighet och service måste förbättras – större hänsyn till de som inte använder internet, alternativ till det digitala ska alltid finnas.
* Någonstans att vända sig och bättre stöd.

Hela rapporten (44 sidor) kan laddas ner på www.spfseniorerna.se och en sammanfattning (12 sidor) finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone