Nya förutsättningar för retail kräver innovation

HUI-Ulrika_Bernhoff

HUI expanderar, anställer Ulrika Bernhoff som senior rådgivare och adderar ett nytt affärsområde – HUI Innovation.

Detaljhandelslandskapet ritas nu om i snabb takt. Den accelererande digitaliseringen och de beteendeförändringar som pandemin har orsakat leder till att handelns förutsättningar förändras och till att många koncept måste tänka om för att förbli relevanta, anger HUI, som har studerat handelns utveckling i över 50 år och följt hur den småskaliga handeln kedjefierats, digitaliserats, effektiviserats, internationaliserats och professionaliserats. Trots alla de förändringar som har skett är vi övertygade om att detaljhandelslandskapet kommer att förändras mer än någonsin under de närmaste tio åren, meddelar HUI.

För att hjälpa våra kunder att klara av, och också gå framgångsrika ur, den pågående omställningen utvidgar vi nu vår verksamhet till att förutom de analyser och underlag vi vanligen gör också satsa på att hjälpa företagen med själva utvecklingen, och detta gör vi genom vår nysatsning HUI Innovation, berättar företaget. Satsningen kommer att ledas av Ulrika Bernhoff som har mångårig erfarenhet av att leda företags innovation och strategiutveckling.

– Precis som handeln måste även HUI utveckla vårt erbjudande för att kunna vara relevanta. Det räcker inte längre att förse våra kunder med data och analys, vi måste också kunna hjälpa till med strategi och innovation, säger Jonas Arnberg, VD HUI.

Ulrika kommer närmast från managementkonsultföretaget Centigo där hon har varit ansvarig partner för affären inom innovation och strategi. Hon har tidigare varit medgrundare av start-up-företaget Innovation 360, vd för United Minds och managementkonsult på Accenture. Ulrika har som rådgivare och konsult bland annat arbetat med global konsumentinsikt på uppdrag av IKEA under många år, tagit fram nya strategier för bolag inom förändringsintensiva branscher som finans, logistik och industri, varit global chef för varumärkesstrategi på SAS samt designat och stöttat företag när det gäller att etablera innovationssystem och nya arbetssätt för att bli mer snabbrörliga.

– Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med en bransch i så snabb omvandling och som påverkar oss så mycket i vår vardag. Genom att kombinera professionella analyser med konkret utveckling kan vi hjälpa våra kunder att förbättra resultatet och generera tillväxt, säger Ulrika Bernhoff.

Till sitt förfogande har Ulrika hela den kompetens som HUI sitter på, meddelar företaget, och berättar att man dessutom expanderar ytterligare och utökar teamet med Emma Wähl, Erik Jonsson och Mikail Sertcanli för att kunna möta efterfrågan på ökad analys och strategi.

– Det är väldigt roligt att vi blir fler och breddar kompetensen. HUI betydde en gång i tiden Handelns Utrednings Institut, nu tror vi att det också står för Handelns Utveckling och Innovation. Vi studerar inte bara handeln utan utvecklar också handeln i nära samarbete med våra kunder, säger Jonas Arnberg.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone