Oförändrad byggtakt under Q1 2020

SCB-nybyggnation2000-2020

Statistikmyndigheten SCB meddelade 26 maj att preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2019, då 11800 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 9600 i flerbostadshus. Det är 3 procent fler än under 2019. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 200 färre än under samma period 2019. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 623 lägenheter under första kvartalet 2019.

Klart störst är ökningen av nybyggnationen i Stockholmsområdet, medan bostadsbyggandet minskade i Malmö- och Göteborgsregionerna liksom i övriga riket i helhet.

Några regioner i landet som går emot trenden att minska bostadsbyggandet under första kvartalet är Västerbotten, Norrbotten, Örebro, Västmanland och Jönköping.

Mer information finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone