Positivt med utredning om plastens miljöpåverkan

SvenskHandel-Pase

Svensk Handel välkomnar regeringens initiativ att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att minska plastens negativa miljöeffekter. Såväl beslutsfattare, butiksägare som kunder behöver ökad kunskap för att göra kloka miljöval. Handeln är en viktig aktör för att minska plastens miljöpåverkan och Svensk Handel står redo att bistå miljöministern i utredningen.

Plastpåse, papperspåse, en plastpåse tillverkad av sockerrör eller en tygkasse? Även om viljan att göra rätt är stor är frågorna om plastens miljöeffekter många. Svensk Handel anser att det behövs ökad kunskap om hur vi använder plast på ett klokt sätt.

– Svensk Handel välkomnar att regeringen låter utreda plastens miljöeffekter. För att göra kloka miljöval krävs ökad kunskap och tydligare vägledning. Från handelns sida medverkar vi gärna i detta arbete, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Regeringen ger myndigheterna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att, utifrån delar av utredningen, föreslå vilka konkreta åtgärder som behövs.

Tidigare har regeringen antagit en förordning om plastbärkassar som trädde i kraft den 1 juni 2017. Den innebär att butiker ska informera om plastpåsarnas negativa miljöpåverkan. Svensk Handel bistår handeln med kunskap och har bland annat tagit fram en informationsskylt som handlarna kan använda i butiken.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone