PRIO hjälper företag göra kemikaliesmarta val

Kemikalieinspektionen-Prio

Den 6 oktober nylanserade Kemikalieinspektionen en uppdaterad version av PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till PRIO – ett verktyg för substitution. PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget är gratis att använda och finns på både svenska och engelska. PRIO vänder sig till företag som tillverkar, importerar eller köper in varor och produkter men även till offentliga aktörer som upphandlare eller de som bedriver tillsyn på kommuner och länsstyrelser.

– Med PRIO kan företag arbeta proaktivt med kemikaliefrågorna och ligga steget före lagstiftningen genom att fasa ut användningen av farliga ämnen. PRIO är ett frivilligt verktyg för företagen i arbetet för substitution och för utvecklingen mot en giftfri cirkulär ekonomi. Företag som ersätter farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar till en giftfri miljö och kan också nå konkurrensfördelar, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

PRIO är ett webbaserat verktyg som ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera och prioritera farliga ämnen för substitution, berättar Kemikalieinspeltionen, och förklarar att verktyget består av en guide i fyra steg: Inventera, Sök, Prioritera och Substituera, med vägledande texter och en sökbar databas med över 10000 ämnen med farliga egenskaper som uppfyller PRIO:s kriterier.

Genom PRIO kan företag och offentliga aktörer snabbt få reda på:
* hur farligt ett visst ämne är,
* farliga ämnen som kan finnas i material/varor eller kemiska produkter,
* vilket eller vilka ämnen som bör prioriteras att försöka få bort från material/varor och kemiska produkter.

Det ger även tips på hur man kan:
* arbeta systematiskt med substitution,
* ställa kemikalierelaterade krav vid inköp,
* få tillgång till information om relevant lagstiftningar som användaren kan behöva följa via länk till EU:s kemikaliemyndighet ECHA:s verktyg EUCLEF.

Nyheter i och med uppdateringen
PRIO har funnits sedan år 2004 och har nu genomgått en större uppdatering vad gäller användarbarhet och funktionalitet. Vi har, från utvalda källor, lagt till information om PRIO-ämnenas potentiella förekomst i material, meddelar Kemikalieinspektionen. Detta för att tillgodose företagens behov av kunskap om farliga ämnes förekomst i olika material och varor, vilket är en viktig del i substitutionsarbetet.

Nya PRIO innehåller:
* nya kriterier för vad som räknas som Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen, exempelvis har Kemikalieinspektionen lagt till högfluorerade ämnen, PFAS, som Utfasningsämnen. Detta innebär en fördubbling av antalet ämnen i databasen till drygt 10000 ämnen,
* förbättrad sökfunktion – nu går det att söka på ämnenas potentiella förekomst i material,
* möjlighet att söka på många CAS-nr samtidigt med funktionen Batchvis sökning,
* förbättrad visning av sökresultat i PRIO-databasen,
* möjlighet att sortera bland sökträffar,
* möjligt att enkelt att exportera sökresultat (eller hela databasen) till Excel,
* visning av ämnenas koppling eller association till ett material,
* uppdaterad information och vägledningstexter.

Nya PRIO finns här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone