Produkter med dubbel energimärkning

Energimyndigheten-Dubbel_energimarkning

Aktuellt just nu är att konsumenter kan få hem produkter med dubbla energimärkningsetiketter med en och samma produkt, både den nuvarande och den nya. Det är en förberedelse för att övergången till den nya märkningen ska bli så bra som möjligt.

Viktigt att komma ihåg är att den nya energimärkningen inte får visas i butik och i e-handeln före 1 mars 2021 och att säljare aldrig får visa två energimärkningar samtidigt på en produkt i butik eller i e-handel.

Energimyndigheten har publicerat en informationsfolder som återförsäljare kan ge till konsumenter som köper produkter där två etiketter följer med. Vi hoppas att den kan hjälpa konsumenten att förstå varför den får två olika energimärkningar med samma produkt. Informationsfoldern finns här.

Infokampanj
På Energimyndigheten har vi under det senaste året arbetet med att informera leverantörer, återförsäljare och upphandlare om övergången till den nya generationens energimärkning. Vi håller på att ta fram en kort animerad film om nya generationen energimärkning för nya generationens användare och produkter.

Energimyndigheten är också med i ett EU-projekt, Label 2020. Informationsmaterial finns på webbsidan www.label2020.eu och den svenska spegelwebbsidan som Energimyndigheten ansvarar för www.energimarkning.se.

Eva‑Lotta Lindholm, Energimyndigheten

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone