Råvarubrist ger stora kostnadsökningar

SCB-Prisutveckling_byggvaror_maj2020–maj2021

SCB meddelar att byggmaterialkostnaderna ökade med 6,5 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för trävaror och armeringsstål mest; 34,3 respektive 23,1 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 15,2 procent. De kraftigt ökade kostnaderna för trävaror och stål beror på råvarubrist till följd av ökad global efterfrågan.

Enbart baserat på en enskild månad mellan april och maj i år ökade kostnaderna för armeringsstål mest; 1,9 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål samt trävaror, som ökat dramatiskt på årsbasis, steg mellan april och maj med 1,8 respektive 1,2 procent. Råvarubristen består och fortsätter påverka prisutvecklingen.

Vitvaror avvek från ökningstrenden
Kostnaderna inom många andra byggmaterialgrupper ökade också, förutom kostnaderna för vitvaror, som var oförändrade under denna tidsperiod enligt SCB.

– Vitvaror kommer i närtid också att påverkas av liknande prisökningar på bland annat stål och andra insatsvaror framöver, kommenterar Kent Oderud, ordförande i APPLiA – Home Appliances Sweden. Dessutom har branschen redan tidigt flaggat för den besvärande bristsituationen av elektronikkomponenter, såsom halvledare och andra sofistikerade chips och dess påverkan på både utbud och prisutveckling.

Även material för målning, snickerier och golvmaterial uppvisade mer modesta prisförändringar än trävaror och stål under den aktuella tidsperioden.

Foto: Prisutveckling för olika byggvaror i flerbostadshus – maj 2020-maj 2021. Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone