Rekord i sikte när vi firar tillsammans

HUI-Julprognos2021

Möjligheten att åter fira tillsammans kommer driva försäljningstillväxten i årets julhandel, meddelar HUI Research, och berättar att större julbord och fler paket under granen väntar när vi äntligen kan träffas vid årets största högtid. I sällanköpsvaruhandeln väntas revansch för de branscher som prioriterades ned i fjol.
Detaljhandeln har kluvits itu under pandemin. Branscher kopplade till hem och fritid har gått starkt samtidigt som branscher som säljer varor ämnade för sociala aktiviteter har haft det tufft.

– Julhandeln 2021 blir upptakten till en jul tillsammans efter fjolårets restriktionstunga högtid. Mer gemenskap och fler paket är att vänta, vilket talar för att ett nytt julhandelsrekord är i sikte, säger Joakim Wirén, analytiker HUI Research.

I fjol firades julen i mindre sällskap, färre åt julbord på restaurang och andelen utlandsresenärer minskade drastiskt till följd av pandemin. I år förväntas andelen julbord på restaurang återgå till mer normala nivåer medan andelen utlandsfirare väntas vara fortsatt låg, vilket genererar mer livsmedelskonsumtion i Sverige.
E-handelns rekordframfart under fjolåret har vidgat den digitala konsumentbasen, något som kommer att påverka handeln framöver. I år förväntas dock fler fysiska köp än i fjol, men julhandlandet på nätet ser även i år ut att bli omfattande.

– Julhandeln 2021 sker bortom restriktioner och hårt pressad leveranskapacitet i dagligvaruhandeln. Trots att julen kan firas som vanligt finns i år andra utmaningar. Inte minst de globala flaskhalsarna i leveransledet och konkurrensen utanför handeln, säger Joakim Wirén.

Årets julhandelsprognos baseras på att svenskarna slår på stort och tar igen för det mindre firandet i fjol. Tillväxten prognostiseras till en procent i dagligvaruhandeln och fem procent i sällanköpsvaruhandeln. Totalt innebär detta en försäljningstillväxt om tre procent i december.

I HUI:s Julrapport 2021 (som kan laddas ner här) kan man bland annat läsa att logistikproblemen kan innebära att populära varor säljer slut och att konsumenten väljer att skjuta på sitt inköp. När det gäller vitvaror står att läsa att hemelektronikhandeln har gått starkt under pandemin men har under flera månader varit påverkad av bristen på komponenter och insatsvaror till vissa elektronikprodukter. Försäljningen i branschen förväntas även i år flyttas från december till november på grund av Black Friday.

Årets Julklapp
Att utse Årets Julklapp och sätta en prognos för omsättningen i den kommande julhandeln är en tradition som HUI Research har genomfört i 34 år. Årets Julklapp var från början ett sätt att väcka uppmärksamhet kring den julhandelsprognos som HUI Research presenterar årligen inför julhandeln.

Årets Julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden, meddelar HUI Research, och förklarar att Årets Julklapp ska leva upp till ett eller flera av följande tre kriterier:
* Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året.
* Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.
* Produkten ska representera den tid vi lever i.

Årets Julklapp 2021 presenteras av HUI Research den 17 november.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone