Så påverkar corona-åtgärderna branschen

Elektronikkbransjen-Koronaundersokelsen

Elektronikkbransjen – den samlade branschorganisationen i Norge för hushållsapparater (vitvaror/småel), konsumentelektronik (ljud/bild/data/telematik/foto) och musikinstrument – har genomfört en undersökning bland chefer och mellanchefer i branschen, och flera varnar redan för uppsägningar, dyrare varor och begränsning av verksamheten. Elektronikkbransjen skickade ut en undersökning till chefer och mellanchefer bland sina medlemmar – till butiker, kedjor, näthandlare, verkstäder och tillverkare – för att ta reda på hur coronakrisen påverkar branschen.

Hela 69 procent av de 122 personer som svarade på undersökningen angav att det scenario som bäst beskriver deras situation just nu är “Minskad aktivitet på grund av corona”, 15 procent angav “Tillfällig stängning eller begränsning av verksamheten” och 1 procent “Konkurs” – medan 11 procent av de tillfrågade angav “Ökad aktivitet på grund av corona”.

Mer information samt hela undersökningen (en PDF på 9 sidor) finns på Elektronikkbransjens hemsida här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone