Sällanköpshandeln har gått starkt i krisen

kreditkort-ekonomiskanalys

Medan dagligvaruhandeln i juli låg på samma nivå som i juli förra året var omsättningen inom sällanköpshandeln 7 procent högre än ett år tillbaka. Därmed steg detaljhandeln totalt med 4,8 procent i årstakt i juli.

Inom sällanköpshandeln har inte minst försäljning av sådant som kan kopplas till hemarbete gått upp, särskilt från maj och framåt. Det gäller exempelvis elektronik, vitvaror, heminredning, byggvaror med mera. Även försäljningen inom sport- och cykelaffärer har fått ett uppsving sedan i våras. Mycket av dessa förstärkta köpmönster kan lätt kopplas till ökat hemarbete, korttidspermittering, ökat “hemestrande” och hemmafixande och social distansering som en följd av coronapandemin.

Källa: Teknikföretagen Ekonomisk analys. Mer information här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone