Stark ökning av påbörjade lägenheter

Påbörjade lägenheter i nybyggnad, 1:a-3:e kvartalet. 2001-2021. Källa: SCB.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad, 1:a-3:e kvartalet. 2001-2021. Källa: SCB.

Statistiska Centralbyrån (SCB) meddelar att antal påbörjade bostäder ökade med hela 17 procent de tre första kvartalen 2021 jämfört med samma period 2020. Antalet påbörjade bostäder var i denna period 46 000 lägenheter jämfört med 39 450 som påbörjades 2020.

Småhus ökade 22 procent
Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 36 450 i flerbostadshus. Det är 15 procent fler än under motsvarande period 2020. Preliminärt var cirka 64 procent av dessa planerade att upplåtas som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket är en ökning på 22 procent jämfört med de tre första kvartalen 2020.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 600 lägenheter jämfört med ett tillskott på 1 750 lägenheter under motsvarande period 2020.

Västerbotten ökar 120 procent
Regionalt är de flest påbörjade bostäderna lokaliserade till storstadsområdena där stor-Malmö sticker ut med höga ökningstal, men också ordentliga ökningar visar sig i Uppsala och Jönköping. Men den allra största procentuella ökningen av påbörjade bostäder mot 2020 ser SCB i Västerbotten där 1 500 bostäder påbörjades.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone