Svensk högkonjunktur bromsar in

Konjunkturinstitutet-Q2_2019

Igår, den 6 augusti, släppte Konjunkturinstitutet sin rapport om den svenska konjunkturen och förväntningarna framöver. Det var ingen supermunter läsning precis.

Svag BNP-utveckling
Efter den oväntade, starka inbromsningen under det andra kvartalet i år, så skrivs BNP-förväntningarna för året och nästa år ned till 1,5 procent (2019) och 1,3 procent (2020) från KI:s tidigare prognoser. Främst är det osäkerheten omkring instabiliteten i världshandeln och den ökade osäkerheten i den globala ekonomiska utvecklingen som spelar in, men också att den svenska ekonomin ger ifrån sig svagare indikatorer inom bland annat tillverkningsindustrin, exportförväntningarna och hushållens mer pessimistiska syn på makroekonomin, enligt Konjunkturinstitutet.

Inga räntehöjningar i sikte
KI anser också att någon räntehöjning från Riksbanken inte längre är trolig förrän till nästa höst 2020 eftersom inflationen föll tillbaka till 1,7 procent i juni och kommer att ligga klart under Riksbankens 2-procentiga mål vid årsslutet.

Inget budgetutrymme för politikerna
Det konstateras också i rapporten att Regeringens budgetutrymme för 2020 är nära noll och att det därför blir spännande att se hur den politiska utformningen av S/MP/C/L-budgeten lyckas att hålla sig innanför dessa budgetramar eller om upplåningen måste öka (och därmed ytterligare försvaga den svenska kronan).

Detaljhandeln drabbad av konkurser
UC (Upplysnings Centralen) har också i dagarna offentliggjort sin rapport om antalet konkurser i Sverige, som per juli totalt fortsätter minska med hela 22 procent jämfört med förra året på totalen, men några branscher är i sämre skick.

– Alla branscher utom bygg, detaljhandel och bilhandel visar på minskat antal konkurser i juli, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en kommentar.

Hittills i år har 423 detaljhandelsföretag i Sverige tvingats ge upp, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2018.

– Detaljhandelns negativa trend fortsätter med ökat antal konkurser. Butiksdöden slår mot mindre butiker när hela branscher förvandlas i och med den snabba ökningen av e-handel och ökad konkurrens, säger Richard Damberg vidare.

Konjunkturinstitutet utgår i sin konjunkturrapport från att handeln med “SÄLLANKÖPSVAROR” hamnar på +2,3 procent under helåret 2019 jämfört med förra året, medan prognosen för 2020 landar på något mer ljumma +1,5 procent.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone