Utländsk e-handel hotar den svenska handeln

DIBS-SvenskEhandel2018

Utländska webbutiker har vunnit mark i Sverige de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Detta utgör ett hot för de butikskedjor som redan är under press från e-handeln men även för svenska webbutiker, i synnerhet sådana som endast säljer på den svenska marknaden, meddelar DIBS, som nyligen släppt sin årliga rapport “Svensk E-handel”.

– Den svenska handeln står inför ett hårt konkurrenstryck från utlandet och en ökande del av svenska konsumenters pengar hamnar utomlands. Svenska butiker måste bli bättre att använda e-handel som ett sätt att bedriva konkurrens annars kommer de få svårt att överleva, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på DIBS.

DIBS mäter e-handelsmarknaden i Sverige varje år genom att intervjua svenskar. De svenska konsumenterna handlar nu för hela 268 miljarder kronor om året och det har gynnat många aktörer inom den svenska e-handelsbranschen. Samtidigt har det skiftet också drabbat många fysiska butiker, framförallt inom detaljhandeln. Utländska webbutiker ser även i ökad utsträckning möjligheter att ta marknadsandelar hos de svenska konsumenterna. Inom e-handeln är det särskilt hög konkurrens eftersom det är lätt att jämföra priser och att handla från hela världen.

I DIBS undersökning framkommer att fyra av tio svenskar har e-handlat från utlandet under en tremånadersperiod. Det är mer än för några år sedan och en utveckling som sannolikt kommer att accelera, inte minst om Amazon gör en satsning på den svenska marknaden. I DIBS undersökning bland svenskarna om sommarens populäraste webbutiker framkom också att tre av de tio mest populära webbutikerna var utländska: Wish, Zalando och Ebay. Amazon kom på tolfte plats.

Svenskarnas anledningar för att handla i utländska webbutiker är särskilt priserna och sortimentet. 61 procent uppger lägre priser som det främsta skälet och 44 procent sortimentet. Nästan tio procent är också stamkunder hos en eller flera utländska webbutiker.

Nästan 40 procent av de som handlar på utländska webbplatser har handlat i kinesiska webbutiker. Att Kina toppar listan är inte så konstigt med tanke på Wish stora genomslag i Sverige. Hela 20 procent av de som handlar från utländska webbutiker handlar på Amazon, som revolutionerat e-handeln i USA och kommer att sätta starkare press på svenska webbutiker om man lanserar i Sverige. På delad förstaplats kommer England och USA, och på tredje plats återfinns Tyskland och därefter grannlandet Danmark.

– Även om handeln i Kinesiska webbutiker minskat dramatiskt sedan Postnord införde avgifter så är hotet fortsatt en realitet, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på DIBS.

En knapp tredjedel av svenskarna avstår från att handla i utländska webbutiker eftersom de anser det är svårt att returnera produkterna, medan en dryg tredjedel känner sig osäkra på tull- och momsregler. Faktorer som lång leveranstid och osäkerhet kring allmänna villkor och konsumenträttigheter är också faktorer. Dessutom litar inte nästan var fjärde svensk på utländska webbutiker, och nästan en tredjedel vill stödja butikerna i sitt eget land.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel 2018, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av hur svenskarna handlar på nätet. Rapporten är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2018 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige.

– Vi har mycket intressant läsning i årets rapport för den e-handelsintresserade. Bland nyheterna finns en ny unik kartläggning av svenskarnas hela konsumtion på nätet inklusive utlandshandel, en topplista över utländska butiker, omsättningen för 30 olika branscher och konsumenternas användning av Swish och Apple Pay. Jag tycker själv att det är den bästa rapporten som vi producerat under de tolv år vi gjort den, säger Daniel Larsson, vd för DIBS.

Huvudpunkterna i rapporten:
* Den totala svenska e-handelsmarknaden för 2018, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, är nästan 268 miljarder kronor.
* Det är framförallt varor och tjänster som driver utvecklingen. Rapporten innehåller nu konkreta tal för ett stort antal olika branscher.
* Nätbaserade prenumerationstjänster som tv- och musikstreaming fortsätter att öka. Livsmedel och djurfoder ökar kraftigt.
* De nya betalsätten för mobilen fortsätter framåt, med Swish som ledstjärna. Andra mobila betalsätt har svenskarna inte anammat i någon större utsträckning alls.
* Handeln i utländska webbutiker fortsätter trenden med en långsam ökning och nu handlar 40 procent av svenskarna från utländska webbutiker. Rapporten innehåller anledningarna till varför svenskarna handlar respektive inte handlar i utländska webbutiker samt topplista över de populäraste webbutikerna i utlandet.
* Nordisk jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark, förutom marknadernas storlek även en generell jämförelse om e-handeln länderna emellan.
* Utöver det datamässiga innehåller rapporten även case, insikter och råd till webbutiker från DIBS e-handelsexperter.

Ett utdrag från rapporten går att beställa i tryckt version genom att maila ebba.edlund@dibs.se. Rapporten i sin helhet kan också laddas ner här: www.dibs.se/svenskehandel

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone