Vägen att vandra är ännu lång

HUI-Lang_vag_att_vandra

Pandemiåret 2020 har lagts till handlingarna. Den svenska ekonomin krympte som väntat men cykliska BNP-komponenter som export och bostadsinvesteringar har visat motståndskraft, något som har bidragit till att mildra fallet. HUI justerar upp sin BNP-prognos för 2021 till 2,7 procent i fasta priser. Återhämtningen har inletts men vägen att vandra är ännu lång.

– Vaccinationerna är som bekant i rullning men pandemin är långt ifrån över. De ekonomiska effekterna får vi leva med länge – vi ser risker kopplade till långtidsarbetslöshet, stigande räntor och utfasning av olika stödåtgärder, säger Ola Nevander, analytiker på HUI.

Trots ett omtumlande 2020 växte detaljhandeln med 3,5 procent under året, i löpande priser. Bilden är fortsatt tudelad. Den butikstunga modehandeln lider i spåren av kraftigt vikande besökstal och skärpta restriktioner, medan elektronikhandeln, bygghandeln och heminredningshandeln når nya kunder online. I takt med att pandemin ebbar ut är det dock troligt att de branscher som nu har det tufft repar sig, medan de som gynnas av ökad tid i hemmet får nöja sig med lägre tillväxttal. Prognosen för både dagligvaror och sällanköpsvaror behålls på 2,5 procent i löpande priser för 2021.

– Det ser ut att bli “hemester” för många även i år, vilket frigör både tid och pengar till detaljhandelskonsumtion på hemmaplan. När röken från pandemin väl har lagt sig kommer vi att se ett detaljhandelslandskap med konsumenter som är betydligt mer digitala än tidigare, men som också längtar efter inspirerande butiker, säger Ola Nevander.

HUI-Tillvaxt_Sverige2020-2022

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone