Byggande: Vitvaror har prisutvecklats mest

SCB-Utveckling_byggvaror_2019-2020

Statistikmyndigheten SCB publicerade 17 augusti en nyhet om faktorprisindex för flerbostadshus, där man kan bland annat kan läsa att den varugrupp (inom byggvaror) som prisförändrats mest juli 2019 till juli 2020 är vitvaror – som ökat med 4,8 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 2,9 procent mellan juni och juli 2020. Under motsvarande period förra året var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex steg med 3,0 procent. Byggmaterialkostnaderna ökade något, vilket främst beror på ökade kostnader för elmateriel och övrigt byggmaterial.

Faktorprisindex för flerbostadshus minskade med 0,1 procent mellan juli 2019 och juli 2020. Mellan juli 2019 och juli 2020 sjönk entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft samt omkostnader, medan kostnaderna för maskiner och byggmaterial ökade. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade vitvaror och material för målning.

I diagrammet syns prisförändring i procent juli 2019 till juli 2020 (faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms) och bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av faktorprisindex för flerbostadshus, medan staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone