Det finns vitvaror som håller i 70 år

Gram-Frys_Kopenhamn_1951

Peder Qwist på Gram meddelar att han under sommaren fick ett e-postmeddelande med rubriken “Fungerande Gramfrys från 1953. Still going strong” och följande text:

Hej!
Min gamla mormor som snart fyller 97 år har en Gram frys som hon köpte 1953. Den har gått hela tiden i snart 70 år. Hela grejen känns rätt fantastisk och min tanke var att ni möjligen kan använda detta i någon slags marknadsföringskampanj.
Mvh, Fredrik

Håller alla vitvaror i 70 år?
Alla vitvaror tuffar inte på i hela 70 år. Inför de kommande EU-direktiven om deklarerad produktlivslängd, så pågår nu studier över hela Europa på hur länge vi behåller våra vitvaror innan de skrotas och ersätts. Nyligen presenterade det tyska miljödepartementet – Umwelt Bundesamt – en omfattande undersökning på hur lång livstid olika elektronik- och vitvaror uppvisar innan de upptas i återvinningssystemen i de olika länderna.

Denna tyska undersökning har en mycket omfångsrik presentation av olika vetenskapligt säkrade siffror kring livslängder och återanvändning gällande de olika undersökta varukategorierna. Här framgår det bland annat att den genomsnittliga livslängden för vitvaror i Tyskland – innan utbyte sker av brukaren – nu är 12,5 år. Det betyder att många vitvaror används mycket längre än så, andra kortare. Motsvarande siffra för de mindre hushållsapparaterna är i genomsnitt 10,6 år – men här är spridningen stor mellan de olika varukategorierna.

Åldersanalys i Sverige
I Sverige har El-Kretsens analysanläggning i Arboga redan under 2019 gjort en undersökning av de vitvaror som kommer till återvinningen här i landet. Faktorer som varumärke, ålder, vikt, skador, innehåll av så kallade NFS fraktioner; kondensatorer, kretskort, kablar och ljuskällor med mera noteras. Statistiken har analyserats och sammanställts av Chalmers Industriteknik och underlaget var tillräckligt stort för att kunna säga något om insamlingen av vitvaror som helhet i Sverige. Studien kom bland annat fram till att medelåldern på en vitvara i Sverige är 12 år innan vi ersätter den med en ny.

Högre grad av användning
Den tyska undersökningen pekar på flera faktorer som kan inverka menligt på den sammanlagda livslängden mätt i år. En sådan faktor är den ökade användningen av till exempel tvätt- och diskmaskiner. Konsumenterna uppger i undersökningen att över 77 procent av ägarna till tvättmaskiner använder sin maskin “oftare än flera gånger i veckan”, “dagligen” eller “flera gånger per dag”. Antalet “cykler” som tvättmaskinen presterar är nu mycket högre än då tvättmaskinen endast användes till veckotvätten i äldre dagar. Man anser i undersökningen att detta vore ett mer relevant mått på livslängd för dessa produktkategorier.

Klart är att man med fog kan påstå att många av dagens vitvaror fixar ett mer omfattande jobb än tidigare generationers maskiner. Dessutom sker det till en kraftigt reducerad energiåtgång jämfört med dåtidens vitvaror.

På fotot ovan (hämtat på Bröderna Grams museum) syns bland annat en frys från Gram utställd på Forum i Köpenhamn 1951.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone