Posts Tagged: Energimärkning

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-1

Rekordhög försäljning av energisnåla vitvaror

Branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden rapporterar nu om hur 2020-års branschförsäljning av vitvaror fördelar sig på de olika energiklasserna, som de klassats in i enligt den nuvarande europeiska energiklassningen. En sammanfattande kortversion av rapporten i PDF-form kan du också

210113-Energiklass-2019---2020--short-graf-1

Rekordhög försäljning av energisnåla vitvaror

Branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden rapporterar nu om hur 2020-års branschförsäljning av vitvaror fördelar sig på de olika energiklasserna, som de klassats in i enligt den nuvarande europeiska energiklassningen. En sammanfattande kortversion av rapporten i PDF-form kan du också

Energimyndigheten-Dubbel_energimarkning

Produkter med dubbel energimärkning

Aktuellt just nu är att konsumenter kan få hem produkter med dubbla energimärkningsetiketter med en och samma produkt, både den nuvarande och den nya. Det är en förberedelse för att övergången till den nya märkningen ska bli så bra som

Energimyndigheten-Dubbel_energimarkning

Produkter med dubbel energimärkning

Aktuellt just nu är att konsumenter kan få hem produkter med dubbla energimärkningsetiketter med en och samma produkt, både den nuvarande och den nya. Det är en förberedelse för att övergången till den nya märkningen ska bli så bra som

EnergimarkningA-G-2021

Energimärkning 2021 – slutet nära för A+++

Nu närmar sig slutet på energimärkningen A+++, då EU-länderna har beslutat att skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya energimärkningen införs för ett flertal produkter

EnergimarkningA-G-2021

Energimärkning 2021 – slutet nära för A+++

Nu närmar sig slutet på energimärkningen A+++, då EU-länderna har beslutat att skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya energimärkningen införs för ett flertal produkter

APPLiA-Energiklass2019

Rekordhög försäljning av strömsnåla vitvaror

Den europeiska energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva vitvaror med bra resultat i mer än 20 år. 2019 var ett nytt rekordår för vitvaror med allra högsta energibetyg, där tillverkare möjliggjort ett ökat utbud av dessa

APPLiA-Energiklass2019

Rekordhög försäljning av strömsnåla vitvaror

Den europeiska energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva vitvaror med bra resultat i mer än 20 år. 2019 var ett nytt rekordår för vitvaror med allra högsta energibetyg, där tillverkare möjliggjort ett ökat utbud av dessa

Dammsugare-2019B

Energimärkningen på dammsugare borttagen

Vi har på APPLiAnytt.se tidigare (5 februari 2019) skrivit om att Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen, och att Energimärkningen därmed inte är tillåten att användas på EU:s marknad sedan den 18 januari 2019. Energimyndigheten har nu (26 februari)

Dammsugare-2019B

Energimärkningen på dammsugare borttagen

Vi har på APPLiAnytt.se tidigare (5 februari 2019) skrivit om att Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen, och att Energimärkningen därmed inte är tillåten att användas på EU:s marknad sedan den 18 januari 2019. Energimyndigheten har nu (26 februari)

Dammsugare-2019

Energimärkning på dammsugare är nu ogiltig

VD ventilerar: Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen. APPLiA-Europe, som inte är part i målet, har arbetat för att EU-kommissionen skulle överklaga. EU-kommissionen har valt att inte överklaga beslutet. Ingen enskild tillverkare som är berörd av saken har heller

Dammsugare-2019

Energimärkning på dammsugare är nu ogiltig

VD ventilerar: Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen. APPLiA-Europe, som inte är part i målet, har arbetat för att EU-kommissionen skulle överklaga. EU-kommissionen har valt att inte överklaga beslutet. Ingen enskild tillverkare som är berörd av saken har heller

European Union energy label which must be applied from 2014. The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A to G on the label, A being the most energy efficient, G the least efficient.

Tydligare energimärkning av vitvaror

Europaparlamentet har lagt fram förslag på att ändra EU-lagen för energimärkning av hushållsprodukter. Endast de allra energisnålaste varorna ska märkas med A och klasserna med plustecken bör tas bort, anser parlamentet. I dag uppnår de flesta hushållsprodukter energiklass A som

European Union energy label which must be applied from 2014. The energy efficiency of the appliance is rated in terms of a set of energy efficiency classes from A to G on the label, A being the most energy efficient, G the least efficient.

Tydligare energimärkning av vitvaror

Europaparlamentet har lagt fram förslag på att ändra EU-lagen för energimärkning av hushållsprodukter. Endast de allra energisnålaste varorna ska märkas med A och klasserna med plustecken bör tas bort, anser parlamentet. I dag uppnår de flesta hushållsprodukter energiklass A som

Energimärkning

Märkningen som hjälper konsumenterna att tänka energismart

Energimärkningen har hjälpt konsumenter att köpa energismarta vitvaror i över 20 år, men man får inte stirra sig blind på bokstäverna. EHLnytt har pratat energimärkning med Helena Ahlkvist Johansson på Energimyndigheten. Energimärkning är obligatorisk för flera produkter som säljs inom

Energimärkning

Märkningen som hjälper konsumenterna att tänka energismart

Energimärkningen har hjälpt konsumenter att köpa energismarta vitvaror i över 20 år, men man får inte stirra sig blind på bokstäverna. EHLnytt har pratat energimärkning med Helena Ahlkvist Johansson på Energimyndigheten. Energimärkning är obligatorisk för flera produkter som säljs inom